ICDP – foreldreveiledning

ICDP, et gruppebasert tilbud til foreldre (ref. bufdir)

Vi ønsker alle det beste for barna våre. I løpet av barnets oppvekst går vi gjennom faser eller situasjoner hvor vi har behov for å reflektere høyt med andre rundt hvordan vi skal møte barnet og være den beste versjonen av oss selv – som foreldre. ICDP – gruppene er tilrettelagt på flere språk med en kultursensitiv tilnærming.

Ingen barn kommer med en bruksanvisning og det er ikke alltid lett å være foreldre. ICDP foreldreveiledning i gruppe er et tilbud i mange kommuner og familievernkontor i Norge.  Her lærer du hva barn behøver for å få en god selvfølelse, og hvordan du som voksen kan få en bedre relasjon til barnet ditt.

ICDP, et gruppebasert tilbud til foreldre   Se video

Informasjonsfilm om ICDP på flere språk:

Norsk    Albansk    Arabisk    Engelsk     Polsk     Somali      Serbisk   Tyrkisk

Dere finner mer informasjon om ICDP på ICDP Norge.no

ICDP Norge         Hva er ICDP?