Invitasjon til foreldremøte på flere språk

Forskning viser at når foreldrene bryr seg om barnets skolehverdag, både trives og lærer barnet bedre på skolen.  
Et godt samarbeid og en god dialog mellom hjemmet og skolen om elevenes faglige og sosiale utvikling kommer den enkelte elev til gode.

Trygge foreldre gir trygge barn. Et godt samarbeid mellom hjem og skole bidrar til å avklare roller og forventninger fra begge parter.  
Elever som er trygge og trives på skolen, lærer bedre. Foreldre kan sammen med skolen bety mye for å få til et trygt og godt klasse- og skolemiljø – fritt for mobbing!

For å kunne se på "Invitasjon til foreldremøte" på flere språk, klikk på lenken her:

Invitasjon til foreldremøter