Kontrastive beskrivelser på flere språk

Målet med å skrive kontrastive beskrivelser norsk-flere språk har vært å gi norsk lærere informasjon om de forskjellige språk sett i forhold til norsk.

Det gir ingen fullstendig oversikt over alle sider ved de forskjellige språk. I en kontrastiv er det naturlig å ta opp både trekk som er felles for ulike språk og trekk som skiller språkene fra hverandre.  
For å kunne se på enkelte kontrastive beskrivelser, se dokumenter nederst på siden.