Informasjon til vikar

Informasjon til vikar

Hva er Mottaksskolen

Mottaksskolen gir nye elever i Norge grunnleggende norsk, så de mestrer
språket i ordinær skole. Fokus er norsk språk og kultur. Eleven kan gå maks
2 år på Mottaksskolen. Skolen gir ikke karakterer og grunnskoleeksamen.
Det får de i nærskolen.

Før skolestart

• Snakk med inspektør om plan for dagen: Lærer, klasse, fag og timer.
• Opplegg for timen ligger på arbeidsplassen til lærer, eller gis på
   mail / SMS. Der er også klasseliste, timeplan, ukeplan og rutiner.
   Finner du ikke opplegg, kontakt inspektør.
• Vikar skal selv planlegge timer, hvis timen gis i god tid før. Lærer skal
  da ha hatt tid til å vise hva som skal planlegges.
• Etterarbeid og retting vurderes i samarbeid med lærer og inspektør.

Timen

• Ta imot elevene utenfor døren, der de står oppstilt.
  Si god dag med et smil og korona-hilsen med albu.
  Trykk sprite i hendene deres. Elevene tar av yttertøy i gangen.
  Mobiler samles i kasse og låses inn til slutten av dagen.
• Ønsk velkommen. Før fravær. Gi dagens agenda på tavlen.
• Smil mye og ha øyenkontakt! – Prat i korte og enkle setninger.
• Do-turer gjøres i friminutt.
• Avslutt timen med oppsummering: «Dette har vi lært…»

Timefordeling, friminutt mellom timeslutt/oppstart og vakt. (se dagens vaktplan)

Brannalarm
• Ta med klasseliste/elevprotokoll ut.
• Gå samlet ut og ha opptelling der klassen står oppført i brannkartet
  Sjekk om elever er med tospråklig lærer i kjeller.
• Meld til brannvernleder om noen mangler.

Telefon resepsjon: 38107890 Vikartelefon: 48000829

Timeplaner
Oversikt timeplaner henger ved personalrommet/ kopimaskin.

Ute vakt
Sjekk vaktliste (eget skriv).
Du tar vakter til den du er vikar for.
Trivselsvekter (elever) er med noen dager.

Etter skoledag

Elever tømmer søppel og rydder klasserom. Stoler på plass. Slukk lys.
Lukk vinduer og hagedør. Legg vikarens notat (nedenfor) på lærerens
arbeidsplass.

Vikarens notat til lærer etter timen

Vikarens navn:                                   Telefon:

Fravær, navn:

Kort info om hva som ble gjort i timen(e):

Lekser:

Ro/uro: