Viktige info ved brann på Mottaksskolen

Branninstruks Mottaksskolen     

Varsle

Knus glass -Trykk inn melderen  

Gå samlet ut
 • Brannalarm respekteres!
 • Lukk vinduer/hagedør.
                  • Gå rolig i samlet gruppe til oppstillingsplass.
                  • Lærer sjekker at alle går ut.
                  • Lærer til slutt/lukker dør.

              Slukke?
              Kun ved liten brann!
             Bruk
                  • husbrannslange - vann (best til vanlig)
                  • håndslukkingsapparat - pulver
                  • brannteppe - til å kvele flammer
                 Vurder rekkefølge ut fra situasjonen. Røm ved røykutvikling! Røyk er farlig.
                Meld administrasjonen.

                Hold deg alltid orientert om følgende:
              • Rømningsvei - fra ditt rom
              • Slukkeutstyr - plassering og praktisk bruk
              • Oppstilling ute - se eget kart 

 Brannalarmprosedyre Mottaksskolen
            1. Timelærer: Går sist ut fra kl. rom. Sjekk at det er tomt og dører/vinduer stengt. Elever går samlet til angitt
            sted. Opptelling! Rapporter til brannvernleder.
            Rop: Klasse.. - Alle! eller antall elever vi må finne!
            2. Fagarbeider/ tospråklige: Sjekker øvrige rom ved sin inngang
           Tilbakemelder til lærer: «Rom tomt. Alt stengt»
           3. Alarm i friminutt: Kontaktlærer går ut, samler/ teller
           4. Inspektør (tospr): Sjekker 1.etg bygg 8. - alle rom/banker på - roper. Møter rektor ved utgang bygg 6. Rapporterer.
           5. Inspektør (ord): Sjekker kjeller fra guttedo til og med 1.etg bygg 6. Møter rektor ved utgang bygg 6. Rapporterer.
           6. Kontor (Linda): Sjekker kjeller fra resepsjon til og med jentedo. Møter rektor ved utgang bygg 6. Rapporterer.
           7. Brannvernleder /rektor (Harald)
               - bruk oransje vest, tar med mobil / går ut.
               - får melding på mobil om alarmsted fra KSS
               - henter status fra lærere / inspektører / KIS.
               - sjekk brannsted
               - gir status til KSS-rektor/ stedfortreder (38107801)

             Avslutte: Rektor informerer elever og lærere om at de kan gå inn igjen.