Rettigheter og ordninger

Trivselsundersøkelse:

Sist endret: 15.02.2022           skrevet av Torhild Håland

Mottaksskolen gjennomfører 2 ganger hvert år trivselsundersøkelser. Dette gjøres for å sikre at alle elever har det bra, at ingen blir mobbet eller føler seg utenfor. I undersøkelsen spør vi eleven om hvordan de har det på skolen, i klassen og på veien til og fra skolen. Digital mobbing og trakassering er et felt som vi også belyser gjennom undersøkelsen. 

Selve undersøkelsen gjennomføres klassevis og ofte med forklaring av uttrykk gjennom tospråklig lærer. Vi har valgt å gjennomføre undersøkelsen mot slutten av skoleårets første semester, altså i oktober-november. Ved å gjøre dette relativt tidlig i skoleåret har vi gode muligheter til å sette inn nødvendige tiltak for å fremme elevenes trivsel ved Mottaksskolen. Undersøkelsen gjøres også mot slutten av skoleåret.