Ordensreglement for Mottaksskolen

Ordensreglementet for Mottaksskolen er en del av forskriften om ordensreglement for grunnskolen i Kristiansand kommune. Hele forskriften er gjeldende for skolens elever og kan leses på kommunens sider.

Det er viktig at elevene:

 • møter presis og forberedt til alle timer, samt overholder frister
 • leverer inn mobiltelefonen ved dagens start (vi er mobilfri skole)
 • er på skolens område i skoletiden.
 • har med nødvendig utstyr, som bl.a. gymtøy
 • holder orden
 • tar godt vare på skolens eiendeler
 • behandler medelever, ansatte og andre som eleven møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
 • bidrar til et godt inkluderende læringsmiljø
 • tar imot veiledning fra skolens ansatte og handler på bakgrunn av denne
 • viser nettvett og følger skolens regler for bruk av digitalt utstyr
 • følger skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr
 • lar andres eiendeler være i fred
 • er til stede og deltar i undervisningen hele skoledagen

Oppførsel som ikke aksepteres:

 • krenkende ord og atferd (gjelder også krenkende atferd på nett)
 • utøve eller true med fysisk vold
 • juks eller forsøk på juks
 • ta bilde av/filme personer uten samtykke
 • ha med eller bruke rusmidler, tobakk og snus
 • ha med og/eller benytte farlige gjenstander
 • bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i undervisning, vurderingssituasjoner, på skoletur, leksehjelp og SFO jf. opplæringslova § 9-7.

Trykk på "Ordensreglement for Mottaksskolen" nederst på siden for lese mer om dette.