Administrasjonen

 

Haral Berntsen
Rektor
Telefon: +4790820951
Inger Lise Stokkeland Velazco
Undervisningsinspektør Mottaksskolen-ordinær
Telefon: +4790594444
Hilde Seim Olimstad
Undervisningsinspektør Mottaksskolen-tospråklige lærere
Telefon: +4797082778
Linda Falander Sørbø
Merkantil
Telefon: +4738107890