Våre ansatte tospråklige lærere

En tospråklig lærer er en lærer som bidrar til å oppfylle kravene i opplæringslovas § 2-8: «Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.»

Tospråklig fagopplæring for 1.-10. trinn

 Kristiansand kommune tilbyr tospråklig fagopplæring for barn på 1.-10. trinn, og undervisningen foregår vanligvis innenfor ordinær undervisningstid. Tospråklig fagopplæring innebærer at norsk og morsmål benyttes for at barnet skal lære norsk og fag.

Kristiansand kommune har tospråklige lærere i mange språk.

For elever med morsmål kommunen ikke har kvalifiserte lærere i, forsterkes norskopplæringa.

Dahir Adan
Tospråkliglærer
Somali
Telefon: 91622499
Gholam Sakhi Alemi
Tospråkliglærer
Dari og farsi
Telefon: 90837769/ 790967396
Aziz Banouni
Tospråkliglærer
Arabisk og fransk
Telefon: 92432385
Tsega Bariagaber
Tospråkliglærer
Tigrinja / Amhari
Telefon: 97154868
Tatiana Chalbash
Tospråkliglærer
Russisk - Ukrainsk
Telefon: 92684705
Basak Canpolat
Tospråkliglærer
Tyrkisk
Telefon: 90926320
Rosa Cholti
Tospråkliglærer
Tsjetsjensk
Telefon: 99425120
Wejdan Theeb Fayed
Tospråkliglærer
Arabisk
Telefon: 46236518
Yidnekachew Girma
Tospråkliglærer
Tigrinja / Amhari
Telefon: 99407467
Mohamed Ahmed Hashi
Tospråkliglærer
Somali
Telefon: 97806808
Abdifatah Hirsi
Tospråkliglærer
Somali
Telefon: 90690362
Leila Ibrahim
Tospråkliglærer
Arabisk
Telefon: 96959970
Natalja Karlsen
Tospråkliglærer
Russisk
Telefon: +4795465888
Mastura Nejad
Tospråkliglærer
Kurdisk, farsi og dari
Telefon: 93244462
Svitlana Norgitova
Tospråkliglærer
Russisk- Ukrainsk
Barbara Petersen
Tospråkliglærer
Polsk
Telefon: 48107458
Savo Pudar
Tospråkliglærer
Serbokroatisk og bosnisk
Telefon: 91566408
Jawida Saleh
Tospråkliglærer
Arabisk
Telefon: 95095557
Monther Saleh
Tospråkliglærer
Arabisk
Telefon: 46362822
Rattanaporn Utra
Tospråkliglærer
Thai (permisjon)
Telefon: 96828039
Katarzyna Wronka
Tospråkliglærer
Polsk
Telefon: 94253621
Jamal Fayd
Tospråkliglærer
Aap