Rutiner for elevplassering ved Mottaksskolen

Sist endret: 29.12.2022

Skrevet av: Harald Berntsen

Elevene som kommer til Mottaksskolen, blir som regel først plassert i en mottaksklasse. Unntaket er elever som skal begynne i 1. klasse, de går direkte inn i en 1.klasse.
Antall mottaksklasser kan variere. Vi har nå 3 mottaksklasser. En klasse for småtrinnet (M5), en klasse for mellomtrinnet (M6), og en klasse for ungdomstrinnet (M3).
Elevene er 12-14 uker i mottaksklasse før de overføres til en ordinær klasse ved Mottaksskolen. I mottaksklassene får elevene grunnleggende språktrening og gjennomgår 12 ulike tema. Elevene har en avsluttende test i mottaksklassen for å kontrollere at de har lært det de skal før de overføres til ordinær klasse ved Mottaksskolen. De ordinære klassene er ikke delt etter trinn, men er fådelte.

I alle klasser har vi nivådeling i skriftlige fag.

De ordinære klassene er: A – 1.klassinger, B og C – Småtrinn (2-4 klasse), E og F – Mellomtrinn (5-7 klasse) og G, H, I - Ungdomstrinn (8-10 trinn).

Når elevene har nådd et tilstrekkelig nivå i norsk, overføres de til sin nærskole. 10. klasse elever overføres til enten kombinasjonsklasser på Vågsbygd videregående skole eller de begynner på voksenopplæringen ved Kongsgård skolesenter. Begge steder avslutter de med å ta grunnskoleeksamen.