Skolehelsetjenesten

Sist endret: 04.10.2023       

Skolehelsetjenesten ved Mottaksskolen:

Skolehelsetjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid gjennom rådgivning, veiledning, helseundersøkelser og vaksinasjoner.
Helsesykepleier kan henvise til bla. Hørsels- og øyelege, fysioterapeut og familieveiledere.
De samarbeider med familieveileder som kommer til skolen 1g/mnd.
Helsesykepleier har et systemrettet samarbeid med skolen.
Foresatte og elever kan ta direkte kontakt med skolehelsetjenesten, for mer informasjon klikk her.
Helsesykepleier har  kontor i bygg 6. Gå inn hoveddøra og til venstre.

Helsesykepleier:

Telefon:
Annette: 912 45 781
Ester: 915 82 832
Kim: 976 33 323

Mail:
annette.stromsnes@kristiansand.kommune.no
ester.tufte.larsen@kristiansand.kommune.no
kim.augustinsen@kristiansand.kommune.no                       

Helsesykepleier er tilstede:

 Dag  Navn  Tid 
 Mandag  Kim   08.30 - 15.00
 Tirsdag   Ester   08.30 - 15.00
 Onsdag   Annette   08.30 - 15.00
 Torsdag   Kim   08.30 - 15.00
 Fredag   Annette   08.30 - 15.00

Alle nye elever sammen med foresatte vil bli innkalt til en kartleggingssamtale hos helsesykepleier. Oppfølging etter behov. Fint om helsepapirer som vaksinasjonskort leveres så raskt som mulig etter skolestart.
Ved undersøkelse og behandling av sykdom må barnets fastlege eller legevakten (telefon 116 117) kontaktes.

Det opprettes en elektronisk journal i skolehelsetjenesten. Denne overføres til neste helsesykepleier ved skolebytte. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål i forbindelse med oversendelse av journal. 

Elever og foresatte er velkommen til å ta  kontakt  ved behov. 

     
 Annette  Kim  Ester