Helsesykepleier

Sist endret: 30.10.2022       av: Alemi Gholam Sakhi

Helsesykepleier ved Mottaksskolen:

Skolehelsetjenestens oppgaver er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade. Helsesykepleier jobber med enkeltelever, elevgrupper og hele klasser i tett samarbeid med lærere og ansatte ved skolen.
Alle nye elever sammen med foresatte vil bli innkalt til en kartleggings-samtale hos helsesykepleier. Oppfølging etter behov. Fint om helsepapirer som vaksinasjonskort leveres så raskt som mulig etter skolestart.

Ved undersøkelse og behandling av sykdom, må fastlege kontaktes.
Helsesykepleier har  kontor i bygg 6. Gå inn hoveddøra og til venstre.
Helsesykepleier holder til i skolens gamle bibliotek. 

Vikar helsesykepleier:

Joanna Elisabeth Tønnessen 
Telefon: 912 45 781 
e-post: Joanna. Joanna.Elisabeth.Tonnessen@kristiansand.kommune.no                         
Hun er tilstede:

Dag        Tid                     
 Tirsdag       08.30 - 15.00
 Onsdag  08.30 - 15.00
 Torsdag   08.30 - 15.00
 Fredag   08.30 - 15.00

Elever og foresatte er velkommen til å ta  kontakt  ved behov.  


 

 

FYSIOTERAPI I SKOLEHELSETJENESTEN

Barnefysioterapeutene er en del av skolehelsetjenesten, og er tilknyttet Familiens hus.
Barnefysioterapeutene arbeider for å fremme barns motoriske utvikling gjennom universell forebygging og ved behov også forebygging på individ nivå.

Det er stort fokus på tverrfaglig samarbeid mellom skole, helse og andre instanser.

Fysioterapeutene er inne i alle 1. klassene og gjør en generell observasjon i gymsalen. 

Ved behov kan du ta kontakt direkte via «Familiens hus Lund» telefon: 38107650