Rektors hjørne

Velkommen til nytt skoleår 2023-2024.

Skolen starter opp torsdag 17 august kl 09:00.

Mottaksskolen er en spennende skole, det er noen fantastisk flotte og flinke ansatte som jobber her.

Sammen skal vi lage en skole som tar vare på ditt barn og som samtidig utvikler det til å bli selvstendige individer som klarer seg selv i vårt norske samfunn.

Hovedfokuset vårt er at elevene våre skal lære seg så godt norsk at de raskest mulig kan komme ut i nærskolen der dere bor.

Samtidig skal de lære det sosiale samspillet med medelever, de skal lære om det norske samfunnet og om den norske kulturen slik at de forstår hva som skjer her og de skal lære fag som blant annet matematikk, engelsk og gymnastikk.

Jeg ønsker et godt samarbeid med dere foreldre og at vi sammen kan gjøre det beste for alle barna som går ved Mottaksskolen. Elevene våre fortjener å ha det bra både på skolen og hjemme.

Ta kontakt med meg eller noen andre av de ansatte dersom dere lurer på noe.


Med vennlig hilsen

Harald Berntsen
Rektor | Mottaksskolen 

Mobil: (+47) 908 20 951| Sentralbord: (+47) 38 10 78 90
E-post: 
harald.berntsen@kristiansand.kommune.no  
Besøksadresse: 
Kongsgård Alle 20, 4631 Kristiansand

 

 

 

 

 

Kjære foreldre/foresatte og ansatte på Mottaksskolen                                                        August 2020

Mitt navn er Harald Berntsen og er den nye lederen ved Mottaksskolen.
Jeg er 58 år, har 4 barn og gleder meg til å jobbe ved Mottaksskolen.  
Tidligere har jeg blant annet vært leder ved Kvalifiseringssenteret, en videregående skole for voksne i Søgne, og jeg har ledet flyktningetjenesten i Søgne kommune.
Mottaksskolen er en spennende skole, det er noen fantastisk flotte og flinke ansatte som jeg lærer mer å kjenne hver dag.
Sammen skal vi lage en skole som tar vare på ditt barn og som samtidig utvikler det til å bli selvstendige individer som klarer seg selv i vårt norske samfunn.  
Hovedfokuset vårt er at elevene våre skal lære seg så godt norsk at de raskest mulig kan komme ut i nærskolen der dere bor.  
Samtidig skal de lære det sosiale samspillet med medelever, de skal lære om den norske kulturen slik at de forstår hva som skjer her og de skal lære fag som blant annet matematikk, engelsk og gymnastikk.  
Jeg ønsker et godt samarbeid med dere foreldre og at vi sammen kan gjøre det beste for alle barna som går ved Mottaksskolen.
Elevene våre fortjener å ha det bra både på skolen og hjemme.  
Ta kontakt med meg eller noen andre av de ansatte dersom dere lurer på noe. 

Med vennlig hilsen

Harald Berntsen
Rektor | Mottaksskolen 

Mobil: (+47) 908 20 951| Sentralbord: (+47) 38 10 78 90
E-post: harald.berntsen@kristiansand.kommune.no 
Besøksadresse: Kongsgård Alle 20, 4631 Kristiansand