Elevenes skolemiljø

Sist endret: 26.01.2022        

Her kan du lese om hvilke regler som gjelder for skolemiljøet ved skoler i Norge. Veilederen er laget av Utdanningsdirektoratet.
For å lese veilederen trykker du på "Elevenes skolemiljø" på dokumenter nederst på siden.
Her kan du lese mer om skolemiljø:     Skolemiljø