Informasjon om norsk grunnskole på flere språk

På oppdrag fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) har NAFO utviklet informasjon om norsk grunnskole.

Materiellet finnes på flere språk i tillegg til norsk bokmål, og kan brukes som støtte i hjem-skolesamarbeidet.

Informasjonen finnes som tekst og lyd. Det er også mulig å laste ned innholdet som et hefte i PDF-format.

Informasjonen finnes på Norsk, Arabisk, Engelsk, Kurmanji, Pashto, Somali, Sorani, Thai, Tigrinja, Tyrkisk og Ukrainsk.