Hva er Mottaksskolen?

Sist endret: 19.08.2023  

Mottaksskolen

Mottaksskolen er normalt det første møte med det norske skolesystemet for barn og unge som flytter til Kristiansand og ikke behersker norsk, enten de kommer som flyktninger, asylsøkere eller innvandrere. Elevene er på Mottaksskolen til de behersker tilstrekkelig norsk muntlig og skriftlig. Da overføres de til sin nærskole.  
Samlet tid på Mottaksskolen skal være etter elevens behov, og elevene overføres til nærskolene når de har tilegnet seg tilstrekkelig ferdigheter i norsk. Tilbudet ved Mottaksskolen er et innføringstilbud og tilbudet kan gis inntil to år ved behov. Elever i første klasse, med oppstart i august, går normalt det første skoleåret på Mottaksskolen.  
Elevene ved Mottaksskolen mottar særskilt norskundervisning og tospråklig fagopplæring. Ved skolen legges det opp til tilpasset undervisning i alle timer og fag.  

Minoritetsspråklige elever i Kristiansand kommune

I Kristiansand kommunes grunnskoler er det ca 1400 elever fra språklige minoriteter. Dette tilsvarer ca 15% av alle elevene. Over 30 nasjoner er representert, og elevene representerer enda flere språk. I følge Opplæringsloven har minoritetsspråklige elever rett til særskilt norskopplæring. Etter behovsvurdering vil noen elever få tospråklig fagopplæring og eventuelt også morsmålsopplæring i tillegg til særskilt norskopplæring. Se Link til opplæringsloven § 2-8.

Det er ca 850 elever som mottar særskilt norskopplæring, og ca 450 elever får tospråklig fagopplæring. Skolene har ansvar for å informere foresatte med elever med behov for særskilt språkopplæring.

Hvor finner du oss?

Mottaksskolen holder til på Lund - en bydel like utenfor sentrum av Kristiansand. Det tar ca. 15 minutter å gå til Mottaksskolen når du er i sentrum.  Våre nærmeste naboer er Kongsgård Skolesenter og Kristiansand International School (KIS).

For å finne kart, klikk  på Link

Adresse og telefon

Besøks-adressen er: Kongsgård allé 20, 4631 Kristiansand
Post-adressen er: Postboks 4   4685 Nodeland
Telefon: 38 10 78 90

E-post: post.mottaksskolen@kristiansand.kommune.no

Se på dokumenter som ble oversatt på flere språk