Skolens fagmål og sosiale mål

Skolens fagmål: 

Elevene kjenner det norske språket, og utvikler språklig selvtillit og trygghet, faglig og sosialt. Språket skal være et redskap slik at elevene er i stand til å følge ordinær opplæring.

Skolen sosiale mål:

Elevene har sosial kompetanse når de tolererer andres kultur, religion og kjønn og viser evne til å sette seg inn i hvordan andre har det.