Meny
Velg seksjon Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Tilsette SFO

Velkommen til Rosseland SFO.
Telefonnummer SFO: 954 94 110. 
Emma Kristine Skjæveland
Dagleg leiar SFO
51 776499/ 475 10 483
Emma.skjaeveland@time.kommune.no (Send)
Cynthia S. Henriksen
Avdelingsleiar
Sissel N. Pedersen
Avdelingsleiar
Anja Jakobsson
Miljøveileder
Anne I. Håland
Assistent
Anne Steffensen Lending
Miljøveileder
Inger Marie E. Nesse
Fagarbeidar
Janne R. Sie
Miljøveileder
Kirsten L. Tobiassen
Fagarbeidar
Rune Båtsvik
Fagarbeider
Siri N. Wiig
Fagarbeidar
Tone B. Ciekals
Miljøveileder
Tonebraut.ciekals@time.kommune.no (Send)
Torunn Wiig
Assistent
Åse Thiemer
Fagarbeidar