Meny
Velg seksjon 2. trinn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges.

Felles for alle nivåene er at ingen skal møte i barnehagen eller skolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene. Modellen er et fleksibelt verktøy og gjør det mulig å planlegge mer langsiktig.       I dag er tiltakene i barnehager og skoler på et rødt nivå, men det er allerede nå mulig å nedjustere til gult nivå; og dette blir gjort f.o.m. tirsdag 2.juni.

:GULT NIVÅ:

Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Hele skoleklasser regnes som en kohort

Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser

Trinnvise kohorter på SFO

Unngå trengsel og store samlinger

Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser friminutt

 


Me vil gratulera dykk alle med dagen, på denne historiske 17.mai!

Dagen blir heilt annleis enn han plar vera. Sjølv om me ikkje kan samlast i store grupper med barnetog og stor fest, må me ikkje gløyma at me har fridomen vår, flagget vårt og kvarandre akkurat som før! 


Det er laga eit utfyllande reglement for orden og åtferd ved grunnskulane i Time kommune knytt til utbrotet av Covid-19.

Ansvaret for å sikra elevane si helse, både fysisk og psykisk i denne perioden, er svært viktig.  Elevane vil få opplæring i korleis dei skal opptre saman, og føresette skal vera trygge på at det er forsvarleg å senda barna på skulen

Reglementet er gjeldande frå 27.04.2020, og vil gjelda så lenge Covid-19 pandemien varer.


No er det alt gått to veker med skule for 1.-4.trinn etter gjenopninga 27.april. Me har hatt ein gradvis og mjuk oppstart. Erfaringane er svært gode frå skulen si side, og det aller meste har gått som planlagt.

Elevane har òg denne veka vore glade og nøgde, nokre har oppdaga nye vener i klassen - og det har vore ei god og avslappa stemning på skulen. Barna har vore lærevillige, og dei har teke godt vare på kvarandre.

Frå måndag 11.mai kjem 5.-7.trinn tilbake til skulen, og me har difor måtta omarbeidd planane våre. No går alle tilbake til sin vanlege klasse, og sitt vanlege klasserom. Nokre få klassar har fått eit større rom for at det skal vera stor nok avstand mellom pultane