Meny
Velg seksjon Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Leksehjelp

Rosseland skule tilbyr leksehjelp til fleirspråklege elevar på 1.-4.trinn. Leksehjelpa vert gitt to dagar i veka, etter undervisningstid, og føregår på basen til trinnet der eleven går. Me minner om at det er dei føresette sitt ansvar at leksene vert gjort og at leksehjelptilbodet berre er ei støtte.

Skuleåret 2020/2021 har 1.-3.trinn leksehjelp på onsdagar og torsdagar 12.45-13.15 og 4.trinn har leksehjelp på måndag 13.55-14.25 og torsdag 12.45-13.15.