Meny
Velg seksjon Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Leirskule på Gullingen

Kvart år reiser 6.trinn på vinterleirskule til Gullingen leirskule i Suldal. Valet om at Rosseland skule drar på vinterleirskule er teke på bakgrunn av dei snøfattige og ustabile vintrane på Jæren. Skal elevane få læra seg å gå på ski og ferdast sikkert i vinterfjellet, må me reisa dit snøen er. Gullingen er ein av dei mest snøsikre stadane i Rogaland, og leirskulen har lang erfaring med å få Jærbuar og andre til å boltra seg i vinterfjellet under trygge forhold.

Rosseland har svært gode erfaringar med opphalda på Gullingen, og opphaldet der er eit av høgdepunkta for elevane i løpet av dei 7 åra dei går her 

I skuleåret 2019-20 er me for første gong 4 klassar, og det er det ikkje plass til på ein gong på Gullingen. Me må difor reisa to og to klassar dette året, i  veke 02/20 og 05/20.

Men me er sikre på at opphaldet på Gullingen blir like gildt og minnerikt som før!

Elevar som manglar skiutstyr kan låne dette på leirskulen

Les meir her