Meny
Velg seksjon Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
FAU

FAU Rosseland skule

FAU er ei forkorting for Foreldrerådets Arbeidsutvalg. Alle foreldre/føresette som har barn i skulen, er medlemmar av Foreldrerådet. Foreldrerådet vel eit arbeidsutvalg (FAU) og FAU fungerer som styre for Foreldrerådet. FAU er eit lovpålagt organ. FAU-medlemmer velges for to år. 

Ved Rosseland skule skal det velgast FAU-representant og vara-representant på foreldremøtet på våren i 2.trinn, 4.trinn og 6.trinn, i tillegg må ein velga FAU-representant for det nye 1.trinnet. Desse er med i FAU i dei neste 2 skuleåra: 1.-2.tr, 3.-4.tr, 5.-6.tr og 7.tr. Dei som sit i FAU har ansvar for at det vert gjennomført nytt val på våren, slik at dei nye representantane er klar til oppstarten på hausten.

FAU ved Rosseland skule har møte fyrste torsdag i månaden kl.19.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunalt foreldreutval i Time

Målsetting:
Det kommunale foreldreutvalet (KFU) er ein viktig samarbeidspart, og skal fungera som eit mellomledd mellom foreldreutvala (FAU) på dei einskilde skulane og kommunen/skuleeigar.

Tema på agendaen:
Saker som omhandlar Timeskulane som t.d læringsmiljø, bygg av skular, kommuneøkonomi, heim-skule samarbeid, politiske høyringar m.m.