Meny
Velg seksjon Framside
Vedlegg
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Handlingsplan mot vald og trakassering i skulen

Handlingsplanen mot vald og trakassering i skulen tek utgangspunkt i Time kommune sin “overordnet rutine for vold og trusler”. Planen omhandlar rutinar og føringar for korleis ein skal handtera saker som gjeld både tilsette og elevar. Handlingsplanen finn du oppe til høgre.