Meny
Velg seksjon SFO
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Åpningstider: 07:15 til skulestart og frå skuleslutt til 16:00.

Kontakt:
SFO mobil: 954 94 110

Thorunn Thorsdottir, SFO leder     
E-post: thorunn.thorsdottir@time.kommune.no 
Telefon: 51 77 64 99 


Informasjon om kohortar på Frukostklubben frå 17. august 2020.

1.trinn:  Bruke grøn sitt klasserom (aktivitetsrommet). Garderobe: bruk 1. trinns garderoben, der det står eit stort grønt 1 tall.

2. trinn: Bruke 2A sitt klasserom. Garderobe: bruk 2. trinns garderoben, der det står eit stort oransje 2 tall (hjå båten). (Barna kan ta med seg ei bok til å lese, då me ikkje kjem til å ha leiker tilgjengelig på Frukostklubben for 2. trinn, utenom teikning).  

3. og 4. trinn: Bruke basen/gangen hjå SFO. 3. trinn et på det store bordet. 4. trinn et på det litla bordet. Inngang: bruk hovudinngangen. (Barna kan ta med seg ei bok til å lese, då me ikkje kjem til å ha leiker tilgjengelig på Frukostklubben for 3. - 4. trinn, utenom teikning). 

 

1. trinn møtar på skulen kl. 09.00, måndag 17. august. Derfor er Frukostklubben kun åpen for 2. - 4. trinn den dagen. Me opnar som vanlig, 7.15.


I tillfelle det blir bading kan barna ta med badetøy og håndklede på SFO resten av veken. 


Grunna smittevernsituasjonen blir barna på SFO delt opp i kohorter frå skulestart. Dette betyr at Frukostklubben og blir delt opp i kohorter.

På grunn av dette treng me å vita kven som vil nytta seg av tilbodet og kva for dagar dei kjem, slik at me kan tilpassa bemanninga. 

Send ein e-post til meg med påmelding.
thorunn.thorsdottir@time.kommune.no

Påmelding innan onsdag 12. august.