Meny
Velg seksjon SFO
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Åpningstider: 07:15 til skulestart og frå skuleslutt til 16:00.

Kontakt:
SFO mobil: 954 94 110

Lill Kristin Aasland, SFO leder     
E-post: lill.kristin.aasland@time.kommune.no 
Telefon: 51 77 64 99 


Måndag: Dagen i dag var utedag, det blei servert god lunsj ute. Om ettermiddagen kunne dei velga å leike i dukkekroken, leikerom og aktivitetsrommet.

Vi på SFO vil ønska alle ein riktig god vinterferie.

For dei som kjem på SFO i ferien ligg programmet for veka innunder SFO-informasjon.        Til foreldre og pårørende

I ukene 8 til 19 vil det være besøk av 1.års ergoterapeutstudenter fra VID vitenskapelige høgskole i Sandnes.  Studentene vil inngå i det daglige arbeidet én dag i uken (torsdag) i den aktuelle perioden. Som en del av deres læringssituasjon vil studentene tilby gruppeaktiviteter for barna. Fokuset i gruppen er på helsefremmende og forebyggende aktivitet som er tilpasset plassens aktivitetsønsker. Studentene vil etter endt periode skrive en praksisoppgave om sine erfaringer fra arbeidet med aktivitetsgrupper. I oppgaven skal studentene beskrive eget arbeid med forberedelser, gjennomføring og evaluering av aktivitetsgruppene. Det vil ikke være fokus på enkeltbarn i oppgaven. Alle barn vil derfor være fullstendig anonyme.