Meny
Velg seksjon SFO
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Åpningstider: 07:15 til skulestart og frå skuleslutt til 16:00.

Kontakt:
SFO mobil: 954 94 110

Lill Kristin Aasland, SFO leder     
E-post: lill.kristin.aasland@time.kommune.no 
Telefon: 51 77 64 99 


Vil bare minna alle på at det blir servert mat til lunsj på SFO, så dere trenger ikkje laga ekstra matpakke:)

Det er laga eit utfyllande reglement for orden og åtferd ved grunnskulane i Time kommune knytt til utbrotet av Covid-19.

Ansvaret for å sikra elevane si helse, både fysisk og psykisk i denne perioden, er svært viktig.  Elevane vil få opplæring i korleis dei skal opptre saman, og føresette skal vera trygge på at det er forsvarleg å senda barna på skulen

Reglementet er gjeldande frå 27.04.2020, og vil gjelda så lenge Covid-19 pandemien varer.


Her kjem nokon glimt i frå denne veka på SFO.