Meny
Velg seksjon Framside
Besøksadresse Dronning Mauds gate 3 4345 Bryne Telefon: Sentralbord 51776390 Faks: Fellesmob. SFO 954 94 110 Send e-post til oss
Postadresse Postboks 134 4349 Bryne
Redaktør: Geir Soma, tlf. (+47) 97581636
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Me må dessverre avlysa besøksdagen for nye førsteklassingar grunna smittesituasjonen.

Dei nye elevane kjem frå mange ulike barnehagar, så det ville ført til brot på smittevernreglane å samla alle på skulen. Slik situasjonen er blitt, vil me heller bruka ekstra mykje tid på å verta kjent til hausten. Me vil gjera alt me kan for å trygga kvart enkelt barn, slik at skulestarten blir så god som mogleg.


Me vil gratulera dykk alle med dagen, på denne historiske 17.mai!

Dagen blir heilt annleis enn han plar vera. Sjølv om me ikkje kan samlast i store grupper med barnetog og stor fest, må me ikkje gløyma at me har fridomen vår, flagget vårt og kvarandre akkurat som før! 


Bli med og støtt FAU Rosseland skule!

Det er laga eit utfyllande reglement for orden og åtferd ved grunnskulane i Time kommune knytt til utbrotet av Covid-19.

Ansvaret for å sikra elevane si helse, både fysisk og psykisk i denne perioden, er svært viktig.  Elevane vil få opplæring i korleis dei skal opptre saman, og føresette skal vera trygge på at det er forsvarleg å senda barna på skulen

Reglementet er gjeldande frå 27.04.2020, og vil gjelda så lenge Covid-19 pandemien varer.