Meny
Velg seksjon Framside
Besøksadresse Dronning Mauds gate 3 4345 Bryne Telefon: Sentralbord 51776390 Faks: Fellesmob. SFO 954 94 110 Send e-post til oss
Postadresse Postboks 134 4349 Bryne
Redaktør: Geir Soma, tlf. (+47) 97581636
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

På måndag, 3. august startar det nye SFO-året.
Rosseland SFO ønskjer velkommen til alle påmeldte barna.

Barna treng ikkje å ha med matpakke på SFO. Me har alltid to måltider (lunsj og frukt). Frukost er servert til ca. 8.30 i skulen sine ferier. Så er det lurt å ha med vannflaska og selvfølgelig klede etter vær og skifteklede.

Grunna smittevernsituasjonen blir barna delt opp i kohorter på Sommar SFO.

1. trinn blir ein kohort. Bruk 1. trinnsgarderoben, der det står eit stort grønt 1 tall.

2. trinn blir ein kohort. Bruk hovudinngangen. Ansatte tar imot barna og viser veien videre til klasserom på 2. trinn.

3. - 4. trinn blir ein kohort. Bruk hovudinngangen. Ansatte tar imot barna og viser veien videre til klasserom på 2. trinn.

Foreldra til nye elevar har lov å følgja barna sine inn og selvfølgelig være med så lenge det er behov.

Me gleder oss å treffe alle igjen og ønskjer ekstra velkommen til dei som er nye på SFO. 

Mvh,
Thorunn Thorsdottir
SFO leder


Måndag 18.05 gjekk me ut med informasjon på skulen si heimeside om at besøksdagen for dei nye 1.klasse-elevane var avlyst grunna smittevernsituasjonen. Sidan den gongen har me fått nokre få henvendingar om det likevel kan arrangerast besøksdag sidan smittevernsituasjonen har endra seg i området.

Likevel er «Veilederen for smittevern» på dette området framleis veldig tydeleg på at dette er komplisert å få til. Skulane i Time vel å køyra ei felles linje i dette spørsmålet:

Kommunalsjef Eskil Nygaard svarte med følgjande ordlyd  på eit spørsmål om dette frå «Utval for levekår»

 «Vi har og fått forespørsler og har sett på mulige løsninger for å få dette til mellom skoler og barnehager.   Det stemmer at vi har valgt å ikke gjennomføre besøksdag i tradisjonell forstand. Dette har blitt varsla tidligere, og etter nye vurderinger har vi valgt å stå fast på denne løsningen    Dette på bakgrunn av kapasitet og fortsatte føringer i rettlederen for smittevern.   Rammene for de ulike skolene gjør at vi ikke vil klare å gi et kvalitativt godt tilbud på alle skolene.    Skolene vil sikre dialog med foresatte og kommende førsteklassinger på litt ulikt vis, der noen bl.a vil lage videofilmer og andre lager sommerbrev med bilder o.l.»


Det er no ope for bestilling av skulemjølk for skuleåret 2020-21!

Helsesjukepleiar Bjørg Nina er tilgjengeleg på telefon  51 77 63 87 tysdag og torsdag mellom klokka 09-13.  Ikkje nøl med å ta kontakt om de har behov for samtale.