Meny
Velg seksjon Framside
Besøksadresse Dronning Mauds gate 3 4345 Bryne Telefon: Sentralbord 51776390 Faks: Fellesmob. SFO 954 94 110 Send e-post til oss
Postadresse Postboks 134 4349 Bryne
Redaktør: Geir Soma, tlf. (+47) 97581636
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Eg gjennomfører i perioden 04.11.2019-03.01.2020 del 2 av utviklingspermisjonen min. I denne perioden skal eg setja meg grundig inn i den nye læreplanen, som skal innførast frå hausten 2020. Planen vil gje oss mange spanande utfordringar som skule, og eg vil bruka tid på å sjå korleis me best mogleg kan rigga oss for å kunna oppfylla intensjonane i planen. Eg kjem òg til å studera oppdatert pedagogisk litteratur som ligg til grunn for planen, og planlegga korleis personalet best kan bruka våren 2020 til å førebu innføringa av planen.

Sjå dei aktive elevane me har på Rosseland!

Refleksdagen vert markert over heile landet i dag, torsdag 17. oktober. Målet er å få folk til å bruka refleks slik at dei ikkje vert utsett for ei ulykke.

Formålet med Foreldreundersøkinga frå Utdanningsdirektoratet er at føresette skal få seie si meining om læring og trivsel på skolen, og om skole-heimsamarbeid. Resultata frå Foreldreundersøkinga blir ikkje sletta, men lagra forskriftsmessig, og nytta av skolar, skoleeigarar og den statlege utdanningsadministrasjonen som ei hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet.