Meny
Velg seksjon Framside
Besøksadresse Dronning Mauds gate 3 4345 Bryne Telefon: Sentralbord 51776390 Faks: Fellesmob. SFO 954 94 110 Send e-post til oss
Postadresse Postboks 134 4349 Bryne
Redaktør: Geir Soma, tlf. (+47) 97581636
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Til alle føresette.

Eg gjennomfører i perioden 04.11.2019-03.01.2020 del 2 av utviklingspermisjonen min. I denne perioden skal eg setja meg grundig inn i den nye læreplanen, som skal innførast frå hausten 2020. Planen vil gje oss mange spanande utfordringar som skule, og eg vil bruka tid på å sjå korleis me best mogleg kan rigga oss for å kunna oppfylla intensjonane i planen. Eg kjem òg til å studera oppdatert pedagogisk litteratur som ligg til grunn for planen, og planlegga korleis personalet best kan bruka våren 2020 til å førebu innføringa av planen.

Sjå dei aktive elevane me har på Rosseland!

Refleksdagen vert markert over heile landet i dag, torsdag 17. oktober. Målet er å få folk til å bruka refleks slik at dei ikkje vert utsett for ei ulykke.