Meny
Velg seksjon Framside
Besøksadresse Dronning Mauds gate 3 4345 Bryne Telefon: Sentralbord 51776390 Faks: Fellesmob. SFO 954 94 110 Send e-post til oss
Postadresse Postboks 134 4349 Bryne
Redaktør: Geir Soma, tlf. (+47) 97581636
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Det er gjort endringar i føringane for smittekarantene frå 26.01

Felles informasjon til heimane frå Time kommune.

Me går no inn i ein periode der me kan forventa meir smitte. Omikron-varianten av koronaviruset er meir smittsamt, men sidan det er mange vaksinerte og færre som vert alvorleg sjuke, er det tid for å avvikla dei inngripande tiltaka.  Frå torsdag 20.01 blir det innført GRØNT nivå i trafikklysmodellen for skulane.
Det betyr at alle trinn, bortsett frå 7.trinn startar kl 08.15 frå torsdag. 
7,trinn held fram med å starta kl 08.30, ikkje av smittevernhensyn, men fordi skoleområdet utanfor D- bygget vil vera svært begrensa ei tid framover.

 


Me viser til regjeringa sin pressekonferansen i går kveld. Der blei det framleis tilrådd GULT nivå for skulane, men at det var opp til kommunane å vurdera dette opp mot den lokale smittesituasjonen

Det vert jobba gjennom dagen i dag for å få til ei avklaring som er felles for dei 4 Jærkommunane.
I møte mellom kommunalsjefane er dei foreløpig blitt einige å anbefale at kommunane følger nasjonal anbefaling og opprettheld nivå gult i både barnehagar og skular.

Endeleg avgjerd vert gjort i felles beredskapsmøte med Jærkommunane fredag kl 14.-15. Etter dette vert det laga ei felles pressemelding.