Meny
Velg seksjon Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Transport skuleskyss og trafikkplan

Time kommune skal vera ein "Trafikksikker kommune", og har laga ein trafikksikringsplan for kommunen for åra 2016-2025. Målsettinga i trafikksikringsarbeidet i Time kommune er:

"Det skal ikkje skje dødsulukker eller ulukker med alvorleg personskader på vegane i Time som følgje av manglande trafikksikringstiltak. Alle som ferdsast i trafikken skal til ei kvar tid føla seg trygg same kva framkomstmiddel dei brukar."

Til høgre finn du heile Rosseland skule sin trafikkplan.