Meny
Velg seksjon 6. trinn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Alle elevar pa 4. - 7.trinn er inviterte til å delta i ei spørjeundersøking om mobbing, vennskap og trivsel på skulen.

Sosiale media er komne for å bli, men korleis skal me læra barna våre å bruka desse på rett måte? Det er angitt aldersgrenser for bruk, men desse blir ikkje alltid etterfulgt. Omgang på sosiale media er ofte ei stor utfordring, og grip djupt inn i kvardagen. Me opplever at ein del elevar brukar desse media på ein måte som ikkje byggjer positivitet og inkludering, heller det motsette. I tillegg er det mange som ikkje har nådd aldersgrensa som er anbefalt på dei ulike programma.

Velkommen til juniorklubb kvar tysdag på Møllekjellaren!

Juletregang på Rosseland skule onsdag 18.des