Meny
Velg seksjon 6. trinn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
I dag feirer 4.trinn 17.mai. I morgon skal resten av trinna markera nasjonaldagen.

Frå 1.juni til 31.august kan du som går på 1.-7.trinn delta på sommarles.no.


Å spille i skolekorps byr på tilhørighet og kameratskap. Gjennom deltagelse i en gruppe der alle er avhengige av hverandre for å oppnå et godt resultat, utvikles også evnen til å respektere og ta hensyn til hverandre på demokratisk og medmenneskelig vis. Spilling i skolekorps bidrar til å øke både selvstendighet, samarbeidsevne og evne til å ta ansvar- noe som hjelper ungene i andre sammenhenger også- ikke minst på skolen- og senere i arbeidslivet.

Forskning viser at regelmessing, systematisk øving på et musikktinstrument øker oppfatningsevnen gjennom både synet og hørselen, samtidig som konsentrasjon og koordinasjon forbedres vesentlig. Dette har en stor overføringsverdi til andre fag og aktiviteter, særlig lesing, skriving og matematikk.