Meny
Velg seksjon 4. trinn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Me vil gratulera dykk alle med dagen, på denne historiske 17.mai!

Dagen blir heilt annleis enn han plar vera. Sjølv om me ikkje kan samlast i store grupper med barnetog og stor fest, må me ikkje gløyma at me har fridomen vår, flagget vårt og kvarandre akkurat som før! 


Bli med og støtt FAU Rosseland skule!

Det er laga eit utfyllande reglement for orden og åtferd ved grunnskulane i Time kommune knytt til utbrotet av Covid-19.

Ansvaret for å sikra elevane si helse, både fysisk og psykisk i denne perioden, er svært viktig.  Elevane vil få opplæring i korleis dei skal opptre saman, og føresette skal vera trygge på at det er forsvarleg å senda barna på skulen

Reglementet er gjeldande frå 27.04.2020, og vil gjelda så lenge Covid-19 pandemien varer.


No er det alt gått to veker med skule for 1.-4.trinn etter gjenopninga 27.april. Me har hatt ein gradvis og mjuk oppstart. Erfaringane er svært gode frå skulen si side, og det aller meste har gått som planlagt.

Elevane har òg denne veka vore glade og nøgde, nokre har oppdaga nye vener i klassen - og det har vore ei god og avslappa stemning på skulen. Barna har vore lærevillige, og dei har teke godt vare på kvarandre.

Frå måndag 11.mai kjem 5.-7.trinn tilbake til skulen, og me har difor måtta omarbeidd planane våre. No går alle tilbake til sin vanlege klasse, og sitt vanlege klasserom. Nokre få klassar har fått eit større rom for at det skal vera stor nok avstand mellom pultane