Meny
Velg seksjon 1. trinn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Det er no ope for bestilling av skulemjølk for skuleåret 2020-21!

For å sikre ein lusefri haust, oppmodar Folkehelseinstituttet alle skular og barnehagar til å arrangere kampanje mot hovudlus i veke 35.  

Me oppfordrar difor foreldre og føresette til å foreta lusesjekken helga 31. aug.-1. sept., og med fortløpande behandling dersom dei oppdagar lus. Heile familien bør undersøkast.Foreldre eller føresette som oppdagar hovudlus, bør varsle skule eller barnehage samt foreldre til nære skule- eller fritidsvener av barnet, slik at dei også kan bli sjekka og eventuelt behandla. Jamleg lusesjekk er det beste middelet for å redusere talet på tilfelle av hovudlus. Folkehelseinstituttet anbefaler sjekk med lusekam minst ein gong i månaden.

Vi håpar at alle elevar på vår skule støttar opp om aksjonen slik at vi i fellesskap kan redusere luseplaga hos oss.Skulen har nye rutinar for søknad om elevpermisjon. 

I løpet av haustferien har det kome ein ny App. Denne må ikkje elevane ta til å bruke endå. Det vil kome eit infoskriv med passord og  korleis bruke denne i læring av lydar, bokstavar og enkle ord.