Meny
Velg seksjon 7. trinn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

No er me komne godt to månader ut i det nye skuleåret, og alle er glade for at me framleis har lite smitte i regionen. Dette medfører at me i utgangspunktet kan ha tilnærma vanleg skulekvardag.  Det er frå statleg hald utarbeidd ein trafikklysmodell som gjev utfyllande informasjon om kva tiltak som skal setjast i verk alt etter om ein er på grønt, gult eller rødt nivå.

 


27.10.2020 gjorde Time kommunestyre vedtak om rettleiande inntaksgrenser for kva ungdomsskule elevane skal høyra til frå skuleåret 2021.

Hausten 2021 vil den nye ungdomsskulen i Vardheia vera klar, og det vil då vera to ungdomsskular på Bryne. Det pågår for tida ein prosess for å avgjera korleis inntaksgrensene for desse skulane skal vera. Dette vil bli avgjort av kommunestyret i møte 27. oktober.

I etterkant av dette vil me senda ut informasjon om vedtaket.   Inntaksgrensene er rettleiande; det vil seia at det er mogleg å søka seg til den andre skulen om ein ønsker det. Kapasiteten ved skulane vil vera avgjerande for om slike søknadar vert innvilga. Fristen for å søka om dette vil vera 19. november, og me kjem tilbake med meir informasjon om korleis ein kan søka i etterkant av kommunestyremøtet.

Elevar som no går på 8. trinn på Bryne ungdomsskule, og 7. trinn på Rosseland og Bryne skule vil bli fordelt på dei to ungdomsskulane. Dei elevane som no går på 9. trinn på Bryne ungdomsskule vil fortsetta der neste skuleår.


Årets skumlaste kveld nærmar seg! Men korleis kan me få det både skummelt og trygt på ein gong?  Folkehelseinstituttet anbefalar å finna alternative måtar å feira Halloween på i år. Dette kan for eksempel vera skattejakt, rebusløp eller liknande i lag vener/familie som ein vanlegvis er i lag med.  

Det er også mogleg å gå den tradisjonelle knask eller knep runden for dei som ønsker det, men då er det viktig å følga Folkhehelseinstituttet sine råd for dette. 

Generelle smittevernråd for Halloween:Ingen sjuke skal delta.Hugs reine hender og god hostehygiene.Følg gjeldande forbod og råd om antall personar som kan vere samla der du bor.Finn gjerne alternative måtar å feira halloween på i år, for å begrensa antall kontaktar. Skattejakt, rebusløp og liknande er gode alternativer til «knask eller knep». 

Arranger gjerne halloween-fest for klassen, barnehageavdelinga, vennegruppa eller andre faste kohortar. Følg i tilfelle dei samme råda som for bursdagar.

Bruk ferdiginnpakka snop.Ikkje del halloween-sminke med andre enn dei du bur med. 

Du kan gå «knask eller knep» viss du følger desse råda:Både dei som ringer på og dei som opnar døra må vere friske.Gå i små grupper og med dei du er saman med til vanleg.Hold avstand til andre grupper viss det blir kø framfor enkelte hus.

Den som opnar døra, er den som delar ut snop.

Hugs reine hender, eller bruk skei/pølseklype.

Vent med å eta snopet til runden er ferdig og du har fått vaska/sprita hendene.

 Ikkje del snop.

Ha gjerne ein vaksen med på runden: dei kan passa på både smittevern og trafikk i mørkret!