Meny
Velg seksjon Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Kvalitetsplan mot mobbing

Målet med kvalitetsplanen er å redusera mobbing ved Rosseland skule. Planen er konkret og lettfatta slik at han blir eit verktøy for lærarane til å handtera mobbing i skulekvardagen.