Meny
Velg seksjon Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Tilsette 1.trinn

Marit Moi
Kontaktlærar 1Blå
marit.moi@time.kommune.no (Send)
Stina Nesse Wiig
Kontaktlærar 1Grøn
stina.nesse.wiig@time.kommune.no (Send)
Liv-Ragnhild Refsnes
Kontaktlærar 1Gul
liv.ragnhild.refsnes@time.kommune.no (Send)
Liv Emma Lonsdale
Spes.ped-lærar
liv.emma.lonsdale@time.kommune.no (Send)
Tone Stueland Gallefoss
Spes.ped-lærar
tone.stueland.gallefoss@time.kommune.no (Send)
Maren Vardøy-Lie
Spes.ped-lærar
marenhelene.vardoy-lie@time.kommune.no (Send)
Anette Tjessem
Ressurslærar
anette.tjessem@time.kommune.no (Send)
Rune Båtsvik
Fagarbeidar
rune.batsvik@time.kommune.no (Send)
Kirsten Lilleland Tobiassen
Fagarbeidar
kirsten.lilleland.tobiassen@time.kommune.no (Send)
Torunn Wiig
Assistent
torunn.wiig@time.kommune.no (Send)