Meny
Velg seksjon 5. trinn
I år vil me på Rosseland delta i aksjonen «Skolejoggen», der pengane går til «SOS-Barnebyer», og deira arbeid for å gi barn som manglar omsorg frå vaksne, ein kjærleg familie og ein trygg heim. Dato for hovudarrangementet vårt er fredag 25.oktober kl 10.00-12.00 i Sandtangen. Der ønskjer me å ha ei felles oppleving som skule, og gjera noko saman for ei felles og viktig sak. Det blir laga to ulike løyper; ei løype for 1.-3.trinn, og ei for 4.-7.trinn. Alle elevane skal då vera med å jogga for å hjelpa barn på flukt. Elevane blir oppfordra til å springa så mange rundar som mogleg, og det blir konkurranse mellom klassane om kven som klarar flest rundar til saman. Det vil bli premiering på begge løypene!

Sjå dei aktive elevane me har på Rosseland!

Refleksdagen vert markert over heile landet i dag, torsdag 17. oktober. Målet er å få folk til å bruka refleks slik at dei ikkje vert utsett for ei ulykke.

Formålet med Foreldreundersøkinga frå Utdanningsdirektoratet er at føresette skal få seie si meining om læring og trivsel på skolen, og om skole-heimsamarbeid. Resultata frå Foreldreundersøkinga blir ikkje sletta, men lagra forskriftsmessig, og nytta av skolar, skoleeigarar og den statlege utdanningsadministrasjonen som ei hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet.