Meny
Velg seksjon 5. trinn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Me vil gratulera dykk alle med dagen, på denne historiske 17.mai!

Dagen blir heilt annleis enn han plar vera. Sjølv om me ikkje kan samlast i store grupper med barnetog og stor fest, må me ikkje gløyma at me har fridomen vår, flagget vårt og kvarandre akkurat som før! 


Bli med og støtt FAU Rosseland skule!

Det er laga eit utfyllande reglement for orden og åtferd ved grunnskulane i Time kommune knytt til utbrotet av Covid-19.

Ansvaret for å sikra elevane si helse, både fysisk og psykisk i denne perioden, er svært viktig.  Elevane vil få opplæring i korleis dei skal opptre saman, og føresette skal vera trygge på at det er forsvarleg å senda barna på skulen

Reglementet er gjeldande frå 27.04.2020, og vil gjelda så lenge Covid-19 pandemien varer.


No er ventetida endeleg over for elevar på 5.-7.trinn. Måndag 11.mai kan de byrja på skulen igjen, og me gler oss til å ta imot dykk. For at me skal få alt det praktiske på plass møter trinna slik på måndag:

5.trinn: Kl.10.00  utanfor B-bygget

6.trinn: Kl 10.00 utanfor D-bygget

7.trinn: KL.10.15 utanfor D-bygget

Foreldra vil få ei SchoolLink-melding frå kontaktlæraren med meir detaljert info om frammøte