Meny
Velg seksjon Helsesjukepleiar

Akkurat nå sitter mange barn med en ekstra klump i magen, fordi de er bekymret for om mamma og pappa kommer til å drikke for mye i jula, sier Randi Hagen Eriksrud i alkovettorganisasjonen Av-og-til.  

«Jeg gledet meg aldri til ferier da jeg var liten, spesielt ikke juleferien». Slik beskriver en person som har skrevet inn sin historie til Av-og-til. Og vedkommende er ikke alene. Anslag fra Folkehelseinstituttet viser at 90.000 barn vokser opp i hjem der en mamma eller pappa drikker for mye alkohol. For disse barna blir foreldrenes drikking problemet til de små. Barna som vokser opp med foreldre som drikker mye jobber gjerne hardt og mye for å holde fasaden. De vil ikke at andre skal forstå det mange kanskje allerede vet: At mamma eller pappa drikker, sier Randi Hagen Eriksrud i Av-og-til. For å sikre ein lusefri haust, oppmodar Folkehelseinstituttet alle skular og barnehagar til å arrangere kampanje mot hovudlus i veke 35.  

Me oppfordrar difor foreldre og føresette til å foreta lusesjekken helga 31. aug.-1. sept., og med fortløpande behandling dersom dei oppdagar lus. Heile familien bør undersøkast.Foreldre eller føresette som oppdagar hovudlus, bør varsle skule eller barnehage samt foreldre til nære skule- eller fritidsvener av barnet, slik at dei også kan bli sjekka og eventuelt behandla. Jamleg lusesjekk er det beste middelet for å redusere talet på tilfelle av hovudlus. Folkehelseinstituttet anbefaler sjekk med lusekam minst ein gong i månaden.

Vi håpar at alle elevar på vår skule støttar opp om aksjonen slik at vi i fellesskap kan redusere luseplaga hos oss.Me skal nå i gang med grupper for 3. klasse kor me skal snakka om fysisk aktivitet, kosthald, søvn, hygiene og trivsel. Både venner, trivsel, kosthald, søvn og fysisk aktivitet verkar inn på yteevna og helsa. Me startar med dei fyrste gruppene tysdag 5. februar.

Helsesjukepleiarar på Rosseland skule er:
Bjørg Nina Lunde bjorg.nina.lunde@time.kommune.no

Bente Bjorland  bente.bjorland@time.kommune.no
Telefon 51 77 6387

Kontortid:
Mandag klokka 08.30 -12-30
Tysdag klokka 08.30 - 13.30
Onsdag klokka 08.30 - 13.30 
Torsdag klokka 08.30 - 14.00
Fredag klokka 08.30 - 13.30 (D-bygget)

Skulehelsetenesta skal arbeida for

• å fremma eleven si psykiske og fysiske helse          

• fremma gode sosiale og miljømessige forhold

• førebygga sjukdom og skade  

I samarbeid med heim, skule og det øvrige hjelpeapparatet skal skulehelsetenesta arbeida for å identifisera og løysa dei helsemessige problema som knyter seg spesielt til skuleeleven sin situasjon. Helsesjukepleiar er med i tverrfagleg ressursteam på skulen.

Foreldre og elevar kan ta direkte kontakt med helsesjukepleiar.