Meny
Velg seksjon Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Sosiale media og aldersgrenser

Sosiale media er komne for å bli, men korleis skal me læra barna våre å bruka desse på rett måte? Det er angitt aldersgrenser for bruk, men desse blir ikkje alltid etterfulgt. Omgang på sosiale media er ofte ei stor utfordring, og grip djupt inn i kvardagen. Me opplever at ein del elevar brukar desse media på ein måte som ikkje byggjer positivitet og inkludering, heller det motsette. I tillegg er det mange som ikkje har nådd aldersgrensa som er anbefalt på dei ulike programma.

Me på Rosseland skule støttar dei som held seg til anbefalt aldersgrense, og håpar at de som føresette støttar oss i dette. Sjekk desse lenkene for nettsider som tek opp ulike spørsmål ift. med barn og nettvett. 

 

Barnevakten

Barn og digitale medier