Meny
Velg seksjon Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Foreldreundersøkinga 2019

Formålet med Foreldreundersøkinga frå Utdanningsdirektoratet er at føresette skal få seie si meining om læring og trivsel på skolen, og om skole-heimsamarbeid. Resultata frå Foreldreundersøkinga blir ikkje sletta, men lagra forskriftsmessig, og nytta av skolar, skoleeigarar og den statlege utdanningsadministrasjonen som ei hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet.  

På Rosseland skule kan føresette for elevar 1.-7.trinn svara på foreldreundersøkinga. Denne tar me i perioden oktober-november. Lenke til undersøkinga blir sendt ut på SMS til føresette. Det kjem og kort info på SchoolLink når gjennomføring av undersøkinga er klar. 

Les meir her:

Informasjon om foreldreundersøkinga (nynorsk)

Informasjon om foreldreundersøkelsen (bokmål)