Meny
Velg seksjon Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Besøksdagen 2020 er avlyst

Måndag 18.05 gjekk me ut med informasjon på skulen si heimeside om at besøksdagen for dei nye 1.klasse-elevane var avlyst grunna smittevernsituasjonen. Sidan den gongen har me fått nokre få henvendingar om det likevel kan arrangerast besøksdag sidan smittevernsituasjonen har endra seg i området.

Likevel er «Veilederen for smittevern» på dette området framleis veldig tydeleg på at dette er komplisert å få til. Skulane i Time vel å køyra ei felles linje i dette spørsmålet:

Kommunalsjef Eskil Nygaard svarte med følgjande ordlyd  på eit spørsmål om dette frå «Utval for levekår»

 «Vi har og fått forespørsler og har sett på mulige løsninger for å få dette til mellom skoler og barnehager.   Det stemmer at vi har valgt å ikke gjennomføre besøksdag i tradisjonell forstand. Dette har blitt varsla tidligere, og etter nye vurderinger har vi valgt å stå fast på denne løsningen    Dette på bakgrunn av kapasitet og fortsatte føringer i rettlederen for smittevern.   Rammene for de ulike skolene gjør at vi ikke vil klare å gi et kvalitativt godt tilbud på alle skolene.    Skolene vil sikre dialog med foresatte og kommende førsteklassinger på litt ulikt vis, der noen bl.a vil lage videofilmer og andre lager sommerbrev med bilder o.l.»

Me gler oss til å ta imot dei nye 1.klasse-elevane våre til hausten.

Me minnar om foreldremøtet måndag 8.juni, som føregår i to puljer; som følgja av smittevernreglane. Invitasjon er sendt ut til dykk foreldre.