Meny
Velg trinn/seksjon Framside
Ordensreglement

Me har hatt ein runde på ordensreglementet på skule vår for å gjera reglane tydelegare og meir konkrete for elevar og føresette. 

Hovudformålet med ordensreglementet er å gi informasjon om elevane sin orden og oppførsel, men ikkje minst å bidra i elevane sin sosialiseringsprosess og skapa eit godt psykososialt miljø. 

Sjå vedlagte skriv.