Meny
Velg trinn/seksjon Framside
FAU - foreldra sitt arbeidsutval

"Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt." (henta frå www.fug.no) FAU er hjemla i opplæringsloven § 11-4.

FAU skal representere alle foreldre ved skulen og bidra til at samarbeidet mellom heim og skule er godt.

FAU-styret skuleåret 2022 - 2023:

Leder: Anette Berntsen
Nestleder: Åse Skrudland
Sekretær: Silje H. Hansen
SU: Anette Berntsen og Jan Arild Herredsvela
KFU: Anette Berntsen