Meny
Velg trinn/seksjon Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Vurdering for læring

Skulen har vore med i den nasjonale VFL satsinga i 2 år. Det har ført til auka kunnskap og kompetanse i kollegiet.

 

Me har dei to siste åra hatt focus på vurdering for læring. Me det som mål, med tiltak i utviklingsplanen vår. På elevundersøkinga ser me at me har blitt betre på vurdering dei tre siste åra. Me vil likevel ha focus på det framover, og særleg på at elevane si eigavurdering. 

Utdanningsdirektoratet definerer dette som god VFL-praksis:  

Elevane:

  • skjønar kva dei skal lære, og kva ein ventar av dei
  • får tilbakemeldingar om kvaliteten på arbeidet dei gjer, eller kor godt dei presterer
  • får råd om korleis dei kan verte betre
  • er involverte i det eigne læringsarbeidet, og til dømes vurderer eige arbeid og eiga utvikling

 Lærarane regulerer undervisninga i lys av undervegsvurderinga  

Me er i gang med dette arbeidet og er i ein prosess for å finna ut kva som er god vurderingspraksis. Me nyttar begrepa formativ og summativ vurdering – i staden for VFL-begrepet.