Meny
Velg trinn/seksjon Elevrådet
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Ifølgje opplæringslova § 11-2 og § 11-6 skal alle ungdomsskular og videregåande skular ha elevråd som jobber med blant anna læringsmiljø, arbeidsforhold og velferdsinteressene til elevane.
Det er ingen nyheiter på denne sida