Meny
Velg trinn/seksjon Framside
SOL

SOL (systematisk observasjon av lesing)

  • eit system/verktøy for å fastslå kor eleven er i si leseutvikling
  • eit kompetansehevingsprogram for læraren
  • eit verktøy der elevens leseutvikling følges gjennom alle 10 åra
  • eit tilbakemeldingsverktøy til elever og føresette (1 gong pr år)

På Bryne ungdomsskule har me:

  • lese- og læringsstrategiar i alle fag 
  • læringsvenn i alle klassane 
  • les me i alle fag 
  • «bok i sekk» 
  • leseveke ein gong kvar vår 
  • soling av elevane på læringstrategiar ein gong kvar vår