Meny
Velg trinn/seksjon 10. trinn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Oversikt over kva som skjer på 10.trinn denne veka finn du her.

Vekeplanen for 10.trinn finn du her.

Årshjul for 10.trinn

Trykk her for å svare på elevundersøkinga.

I neste veke skal Bryne ungdomsskule ha Hei verden-aksjon. 

Elevane skal få besøk av representant frå Hei verden, læra om solidaritetsarbeid og Hei verden, læra om Peru og samla inn pengar til prosjektet.

8. trinnet skal ha ein open kveld på onsdag, 9. trinn skal ha bøsseinnsamling på torsdag og 10. trinnet skal torsdag arbeida i ein bedrift eller heime.


På butikken i skuletida 
Me har fått melding om at nokre elevar framleis går på butikkane i matpausen. Me vil minne om at dette skuleåret har ikkje elevane lov til å forlate skuleområdet i skuletida, inkludert i matpausen. Me anbefaler å ta med sunn matpakke på skulen. Det har tidlegare vore klaga over dårleg plass i kantina og lange køer, men me har gjort grep som har betra situasjonen i kantina, og det er både ledige sitjeplassar og raskare køer no. Me ber dykk om å snakke med ungdommen heime om dette. 

Hei verden 
Me arbeider med det tverrfaglege temaet berekraftig utvikling for tida, og i veke 48 har me spesielt fokus på Hei verden sitt arbeid i Peru. Me har felles kick off i aulaen måndag 28.11 kl 10.20, og me har utvikla nokre undervisningsopplegg knytt til temaet som blir gjennomført i alle klassane i løpet av dei komande vekene. 

Jobb ein dag  
Elevane på 10.trinn skal onsdag 30.november arbeida til inntekt for Hei Verda sitt prosjekt for elevar i Peru. Elevane skaffar seg sjølv arbeidsplass. Etter kvart vil elevane få utdelt ein kontrakt som dei skal levera til arbeidsgjevar den dagen dei arbeider.  

For kvar elev skal det betalast inn minst 350 kr til Hei Verden. Me ønskjer at det blir betalt inn på VIPPS til 126502, Bryne ungdomsskule – Hei Verden. Me bed om at arbeidsgjevar tek skjermbilete av kvitteringa når betalinga er utført. 

Elevane skal levera kvitteringa for betalinga til kontaktlærar på Teams, eller eventuelt kan foreldre senda ho til kontaktlæraren på visma. Dersom arbeidsgjevaren ikkje har VIPPS, kan dei betala kontant. Eleven tek då med pengane på skulen torsdag 1. desember.   

Elevundersøkinga og foreldreundersøkinga 
Me gjennomfører elevundersøkinga desse vekene. Informasjon om undersøkinga ligg på heimesida. Foreldre har også fått sms med invitasjon til å svara på undersøkinga. Denne meldinga blir berre sendt til den som står som føresett 1, så dersom du ikkje har fått den bør du oppfordra den som har fått den til å svara. Me vil veldig gjerne ha svar frå alle føresette, då me bruker resultata frå undersøkingane i det vidare utviklingsarbeidet på skulen. 

Helsing oss på 10.trinn 


Over jul skal elevane på 10. trinn søke vidaregåande skule på nettsida vigo.no. Der må eleven logge seg inn med BankID eller MinID. Føresette bør hjelpa eleven til å skaffe BankID eller MinID om ein ikkje alt har det. BankID får ein i banken, medan MinID får ein ved å bestille eit aktivieringsbrev. Les meir om det her: Hvordan registrere MinID bruker med aktiveringsbrev | eid.difi.no. Fint om dette kan vera ordna før jul.

Sjølv om veret er blautare, kaldare og mørkare - oppmodar me alle til å gå eller sykla til skulen. For dei som blir køyrde, håpar me at de bruker av og på stiginga oppe i bakken i Sveinsvollsvegen og følgjer vegen vidare til Ole Tjøttas veg, som fører ut til Meierigata. Alstå kjør oppover i bakken, ikkje nedover. 
Og... BRUK REFLEKSVEST! :-) 

Hei verden 
Denne hausten vil BUS samle inn pengar til Hei verden sitt utviklingsprosjekt i Peru. Innsamlinga gjer me på ulike vis på trinna, og på 10.trinn skal dei arbeide ein dag for å tene minst 350 kr. Arbeidsdagen blir onsdag den 30.november. Me oppfordrar elevane til å spørje om jobb i bedrifter, kanskje er det lettast å få jobb der dei jobba i arbeidsveka. Dersom de heime vil betale dei for å jobbe heime er det også lov. Start allereie no med å leite etter jobb. 
 
Elevundersøkinga 
Me gjennomfører elevundersøkinga i veke 46. 

Skriveøkt 

Klassane skal ha ei skriveøkt på 3 timar i norsk i løpet av veke 46. Kva dag klassen skal ha kjem på vekeoversikten for veke 46. 
 
Utviklingssamtalen 
Lærarane har hatt elevsamtalar, og kallar dykk denne månaden inn til utviklingssamtale. 

Helsing oss på 10.trinn 

Alle på 10. trinn må gå på minst eit ope hus på vgs. Det er noko ein gjer på ettermiddagstid saman med føresette. Elevane får avspasera ein halv dag rett før sommaren for dette. Dei fleste ope hus er i januar, men Tryggheim har i november. Det er lurt å besøkje feire skular. Sjå tidspunkt for dei ulike skulane her: https://rogaland.skoleogarbeidsliv.no/Default.aspx?ID=11

Velkommen til foredrag torsdag 3. november kl 19.00 - 20.00 i Storsalen v/ Time bibliotek. Hetlandsgata 11. 

Foredragsholdere er Elisabeth Husveg Ramstad, familieveileder ved Familiesenteret i Time kommune og Siri Stueland, helsesjukepleier i Time kommune. 

Arr: Jæren DPS / Time bibliotek

Arrangementet er gratis. 

 


Denne veka vert Eigenberedskapsveka 2022 arrangert av Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) saman med landets kommunar. Som ein del av dette vil Sivilforsvaret besøka alle ungdomsskulane i Time. Dei vil snakka med elevane om kva eigenberedskap er, og kvifor dette er viktig. Andre tema vil mellom anna vera kva flyalarm og tilfluktsrom er.
Etter år med pandemi, og nå krig i Europa, trur me at det kan vera lurt at elevane får informasjon om dette på ein god og trygg måte, der dei også vil få moglegheit til å stilla spørsmål om det dei lurer på.
Meir informasjon om Eigenberedskapsveka på Time kommune si nettside: https://www.time.kommune.no/aktuelt/du-bor-kunne-klare-deg-sjolv-i-minst-tre-dogn.20267.aspx

 


I dag har vi hatt besøk av musikarane Renate Engevold, Anders Brunvær Hauge og Børge Fjordheim i regi av Den kulturelle skulesekken. Dei framførte konsertforestillinga “Utenfor er himmelen blå” for oss. Tematikken i forestillinga er utanforskap, men kjem også borti andre tema knytta til dette, som identitet, mangfald, empati og det å vere medmenneske. Me fekk høyre eigenkomponerte poplåter med tekstar knytta til tematikken, og dei batt dette saman til ein heilskap med hjelp av tekstar som var skrive av ungdommar sjølv, innlese av unge skodespelarar, som skildra ungdom sine eigne opplevingar og erfaringar. Tekstane spegla breidda i problematikken, og var kanskje ein vekkar for andre om korleis det er å vere litt annleis, eller korleis det er å føle at ein ikkje blir akseptert for å vere den ein er.

Den kulturelle skulesekken
Tysdag kl 9 skal elevane få vera med på ei framsyning gjennom den kulturelle skolesekken. Framsyninga heiter "Utanfor er himmelen blå".

Fransk teater
Torsdag får me besøk av ei gruppe elevar og ein lærar frå Frankrike. Dei skal saman med franskklassen setje opp eit skodespel. Dette skal visast fram for resten av trinnet fredag 2.time.
Heldigvis blir noko oversett til engelsk slik at dei som ikkje kan fransk greier å følgje med. Me gler oss!

Eigenberedskapsveka
Veke 44 er eigenberedskapsveka. Torsdag 3.11 får me besøk av Sivilforsvaret som vil snakke om eigenberedskap og korleis me kan førebu oss på ei krise. I tillegg vil dei informere litt om
Sivilforsvaret og kva dei gjer.

Senking av temperatur på skulen
På grunn av straumsparing i kommunen vil temperaturen i klasseromma bli 2 grader kaldare. Me anbefaler at elevane har med tøflar/innesko og varme nok klede.

Utviklingssamtalar
Kontaktlærarane er i gang med elevsamtalane, og dei vil gjennomføra utviklingssamtalane i løpet av november. Det blir lagt ut framovermelding i alle fag på Visma, og me ber dykk lese desse i
forkant av samtalen.

Helsing oss på 10.trinn


Refleksdagen markeres over hele landet.
I 2022 markeres refleksdagen torsdag 20. oktober.
Målet er å få folk til å bruke refleks slik at de ikke havner i en ulykke.

Slik markerte vi refleksdagen på Bryne ungdomsskule:
Elevene i valgfaget trafikk informerte i hver 10. klasse om refleksdagen og målet med refleksdagen.
Elevene fikk være med på en Kahoot om refleks, og fikk en "retro refleks" som premie.


I dag har heile skulen markert Verdensdagen for psykisk helse. I år er temaet #løftblikket. Einsemd og utanforskap er sentrale utfordringar for den psykiske folkehelsa. Kvar fjerde ungdom oppgir at dei ikkje har nokon å snakke med når livet er vanskeleg. For sårbare grupper er utanforskapen enno større. Vi treng kvarandre, så vi må løfte blikket og sjå kvarandre.

Elevane har delteke på ulike aktivitetar, og me har hatt besøk av bidragsytarar utanfor skulen, som Blåkors, Helsestasjonen, kommunepsykolog og Finn Underhaug. Også lærarar på skulen har bidratt med å arrangere kjekke aktivitetar, som klatring i Brynehallen, kunstaktivitet, fysisk aktivitet i gymsalen, og Jitsulab på M44 stilte opp med trenarar og lærte vekk nokre triks. Klassane har også delteke i rebusløp på ulike stader på Bryne kor dei har hatt fokus på psykisk og fysisk helse og måtta samarbeide for å løyse oppgåvene og samle mest muleg poeng.

Trykk på Les mer for å sjå bilete frå dagen.


I dag har me hatt besøk av NRK P1 Rogaland og gjort opptak til dagens lokalsending. Ingrid, Kirsti og Tobias representerer skulen i årets Klassequiz. De kan høyre sendinga på P1 mellom kl 14.30 og 15.00 i dag. 

Barn og unge kan velja mellom mange ulike aktivitetar i haustferien.
I samarbeid med lag og organisasjonar inviterer Time kommune barn og unge til ein aktiv og sosial haustferie. Aktivitetane er gratis eller har låg eigenandel.
Sjekk ut link til Time kommune si heimeside for meir informasjon om aktivitetane, tidspunkt og påmelding. 

https://www.time.kommune.no/aktuelt/klar-for-ein-aktiv-haustferie.20090.aspx

 

 


Utdanningsval 
Førre veke var mange elevar på hospitering på vidaregåande skule, og dei fleste var utplassert i bedrift og fekk eit innblikk i arbeidslivet. Denne veka skal dei siste på hospitering, og nokre har også meldt seg på Helse og oppvekst-tur til SUS, Bygg og anleggsdagen på Laland eller på Restaurant og matfagdagen på Bryne vgs. 

Verdsdagen for psykisk helse 
Me markerer Verdsdagen for psykisk helse på heile skulen denne veka. Dette året er temaet #løftblikket. Einsemd og utanforskap er sentrale utfordringar for den psykiske folkehelsa. Kvar fjerde ungdom oppgir at dei ikkje har nokon å snakke med når livet er vanskeleg. For sårbare grupper er utanforskapen enno større. Vi treng kvarandre, så løft blikket, sei hei og smil. 

Klassequizen 
Me har meldt på eit lag i Klassequizen, og onsdag 5.oktober kjem NRK Rogaland og gjer opptak. Kirsti, Ingrid H og Tobias V skal representere trinnet, og me heier på dei. 😊 

Haustferie 
I veke 41 er det haustferie. God ferie! 

Helsing oss på 10.trinn 


Takk for godt oppmøte på foreldremøtet. Referat frå møtet finn de på heimesida. 

Hospitering og arbeidspraksis 
I veke 39/40 skal elevane på hospitering på vidaregåande skular. Informasjon om kor dei skal har elevane tilgjengeleg på OneNote. Nokre skal på hospitering tysdag 27.9, resten skal 4.10. Den dagen dei ikkje skal på vgs, skal dei møte på skulen som vanleg. Informasjon om ulike turar i samband med utdanningsval har også elevane på ON. Dei som ikkje har skaffa seg arbeidsplass til veke 39 må ordne det snarast. 

Vaksinering 
Onsdag 21.9 blir alle som har fått samtykke til det vaksinert av helsesjukepleiarane. Dei som er vekke på friluftstur eller er sjuke denne dagen får ta den seinare. 

Forfattarbesøk på Garborgsenteret 
Fredag skal me på forfattarbesøk på Garborgsenteret i samband med Kapittelfestivalen. Besøket varer i om lag 45 minutt. Forfattaren me skal møte er Therese Garshol Syversen. Ho er debutant og skriv på nynorsk, og har skrive ei sterk og rå bok som heiter “Sting”. Boka handlar om når det verste har skjedd, og ein prøver å lappe saman verkelegheita og hukommelsen. Hovudkarakteren har opplevd noko svært traumatisk, ho blei skoten av sin eigen far. Då ho blei skoten av faren døydde i tillegg begge foreldra. Hovudkarakteren prøver desperat å forstå eigne minne, og håpar intenst at det som skjedde var ei ulukke. Boka vekslar mellom notid, der den unge jenta prøver å kome tilbake til eit nokolunde normalt liv, og fortid, der vi får sjå dramaet som bygga seg opp og til slutt fekk fatale konsekvensar. 

Klassequizen 
Onsdag 5.oktober skal 3 elevar på trinnet delta i Klassequizen på NRK Rogaland (radio). Utplukking og trening av deltakarane skjer i veke 38. Kanskje går dei heilt til finalen i Klassequizen på NRK TV? 

Helsing oss på 10.trinn 

Takk for godt oppmøte på foreldremøtet for 10.trinn.

No finn de referat frå møtet i menyen Brev og beskjedar. Der finn de også presentasjonen om pedagogisk bruk av læringsteknologi i Timeskulen.
Informasjonen frå rådgjevar finn de på rådgjevarsida. Me anbefaler at de abonnerer på nyheiter både på 10.trinn og på Rådgjevarsida.
Oppdatert årshjul ligg øvst på sida saman med vekeoversikt og vekeplan.


Vel møtt til foreldremøte på 10.trinn tysdag 13.september kl 19 i aulaen. (Merk at tidspunktet er endra frå kl 18 til kl 19!)

Saker:
- Kort informasjon
- Olweus
- Nærværsplan 0-16 år
- Pedagogisk bruk av læringsteknologi i Timeskulen
- Utdanningsval
- Søking til vidaregåande skule

Etter fellesmøtet blir det ei kort samling i klassane med kontaktlærarar.


Arbeidslivsfag 10.trinn har vore på bedriftsbesøk på Bryne Kro og Hotell og hos Jone Wiig i samband med at me arbeider med å gjere oss betre kjent med utdanningsprogrammet Restaurant og matfag. Me blei godt tatt i mot begge plassane, og lærte mykje om både hotelldrift og agurkproduksjon. Elevane stilte mange gode spørsmål, og dei likte veldig godt smaksprøvane i gartneriet. Sjå bildegalleri under her.

Me hadde ein fantastisk flott turdag fredag i nydeleg vêr. Elevane var positive og kosa seg med ulike aktivitetar og grilling i Sandtangen etter gåturen over Midgardsormen og tilbake. 

Foreldremøte 
Det blir foreldremøte for 10.trinn tysdag 13.september kl.18 i aulaen. 

Bokbind 
Elevane har fått heilt nye bøker, så det er viktig at elevane får bokbind på dei og tek godt vare på dei. 

Helsing oss på 10.trinn 


Her kjem ein kort statusrapport frå første heile veka på 10.trinn. Elevane er storfornøyde med nytt område, med lyse og fine klasserom og eit stort mingleområde dei kan vere i i friminutta. Dei har vist respekt for reglane om at dei ikkje får lov til å bruke mobilen i skuletida eller gå på M44 i matpausen. Det er tydeleg at dei har modnast i løpet av sommaren, og alle vaksne rapporterer om at det er kjekt å vere i lag med elevane kvar dag. Me trur dette blir eit kjempekjekt siste år på Bryne ungdomsskule.

Trykk på Les mer for å sjå fleire bilete frå friminutta.


Velkomne til nytt skuleår! 
Me har fått nokre nye vaksne på trinnet. Øyvind er kontaktlærar i 10F og Helen i 10E. I tillegg skal rådgjevar Erling undervise i utdanningsval. 

Dagsrytme 
Skulen startar kl 08:00 kvar dag. Måndag, onsdag, torsdag og fredag sluttar skulen kl. 14:10 og tysdag kl. 12:10. 
Me har ny dagsrytme dette året: 1.time kl.8, 2.time kl.9, 3.time kl.10, 4.time kl.11.20, 5.time kl.12.20 og 6.time kl.13.20. 

Klyppekort/betalingskort i kantina 
Kantina er open. Elevane kan bruka opp klyppekorta dei hadde i fjor. Det kjem nytt betalingssystem i løpet av v. 34, og det vil koma meir info om dette når alt er klart. 

Bokbind 
Elevane skal ha bokbind på alle bøkene dei får utdelt. Frist for å leggja på bokbind er ut veke 34. Me skal bruka fleire digitale bøker også dette året, så det er ikkje så mange bøker elevane får med seg heim. 

Nye fag 
I år skal elevane ha utdanningsval 1 time i veka til og med veke 2. Elles har dei kunst og handverk og symjing igjen etter eit års pause. 

Ipad 
Me minner om at elevane må ta godt vare på ipaden. Dei fekk ipad utdelt på torsdag, og det er viktig å oppdatera den og alltid lada den opp heime. 

Visma Min Skole 
For dei som er nye på BUS, så bruker appen Visma Min skole til kommunikasjon mellom skule og heim. Me vil at de lastar ned appen og loggar inn i Time kommune slik at de får meldingar me sender der. Der skal de også melde inn fråvær. 

Minskole.no/bus 
Følg med på heimesida vår. Der legg me ut vekeoversikt, vekeplan, timeplanar, brev og beskjedar. Det er lurt å abonnera på nyheiter frå 10.trinn. Då får du e-post når me legg ut noko nytt. Abonnement må fornyast kvart år. 

Arbeidslivsfag 
Dei som har arbeidslivsfag skal gå på skulen til kl.15.00 på torsdagar, og avspaserer derfor tysdagar 1.time. Tysdagar startar dei altså på skulen kl 9.00. Torsdagar skal me vere ein del i Vardheia, og elevane bør ha sykkel/sparkesykkel og hjelm for å koma seg raskt bort dit i friminuttet mellom 5. og 6.time. Informasjon om kva me skal gjere og kor dei skal møte finn dei på Teams. Me skal også på nokre bedriftsbesøk, og då må dei også ha sykkel og hjelm, så sjekk at alt er i orden med sykkelen og at hjelmen er på plass. 

Fotografering 
Det blir fotografering onsdag eller torsdag veke 34. Nøyaktig tidspunkt kjem. 

Fagdag torsdag 25.august 
Me får besøk av føredragshaldarar frå vidaregåande skular igjen, og elevane får lære om 3 andre utdanningsprogram enn dei høyrte om før sommaren. 

Turdag fredag 26.august 
Me går tur heile trinnet til Midgardsormen og Sandtangen. Elevane må kle seg etter vêret, og ha med sunn og god matpakke og drikke. 

Helsing oss på 10.trinn 

10A: Jørn Gabrielsen og Elisabeth Sæland Nese

10B: Olav Skurve og Kristin Hovin Thorsen

10C: Anny Sør-Reime og Mirijam Ueland

10D: Kristian David Londono Mora og Egil Pollestad

10E: Anja Pedersen og Helen Hetland Mori

10F: Signhild Jenny Stave Samuelsen og Øyvind Christopher Nygård Skuggedal


Nå kan du trygt og enkelt avtale timer på helsestasjonen og med skolehelsetjenesten via Helsenorge. Her kan du se dine barns timeavtaler, hvilket barn som har timen, få oversikt over vaksiner og sende meldinger hvis du lurer på noe.
Du har fullmakt for dine egne barn under 16 år, når du har gitt fullt samtykke. Det finnes også mye god kvalitetssikret informasjon til deg som forelder.
På Helsenorge får du også oversikt over din egen helse. Med tilgang til kjernejournal, kommunikasjon med fastlege og sykehus, prøvesvar, frikort mm. Logg deg inn og ta en titt.
Logg inn på Helsenorge for mer informasjon om digital helsestasjon
helsenorge.no/helsestasjon

BRUK AV VERKTØYET «KLASSETRIVSEL» I TIME KOMMUNE

Skulen har plikt til å følgje med på at elevane har eit trygt og godt skulemiljø og at elevane trivst på skulen, jf. Kapittel 9A i opplæringslova. For å sikra dette, brukar skulen ulike verktøy og metodar. Dette er til dømes observasjon, elevsamtalar, dialog med føresette, logg, anonyme spørjeundersøkingar og ikkje-anonyme spørjeundersøkingar. Klassetrivsel er eit verktøy for ikkje-anonyme spørjeundersøkingar der ein undersøker elevane sin trivsel.
Les meir om Klassetrivsel, GDPR og datasikkerheit her