Meny
Velg trinn/seksjon 10. trinn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
BankID/MinID 
Rett over jul skal elevane legge inn første utkast til vgs-søknad. Dette skjer på www.vigo.no. Endeleg frist er 1. mars. Elevane må logge seg inn på Vigo med MinID eller BankID. Det kan vera lurt å ha begge deler. Alle må ha minst ein av desse. Føresette må hjelpa ungdomen med dette. BankID kan ein bestille i banken. For å opprette MinID-bruker, kan ein ved hjelp av fødselsnummeret (11 siffer) enkelt bestille aktivieringsbrevet. Det kjem då i posten til ungdommen si folkeregistrerte adresse. Bestill her: Bestill aktiveringsbrev for MinID-bruker 

Hei Verden 
Då var det tida for Hei Verden igjen! I år samlar me inn pengar til landet Bangladesh. Målet er å samla inn mest mogleg pengar som skal gå til å gi barn moglegheit til å gå på skule. Elevane skal få vera med på ein kick-off måndag 20.11 i aulaen. Dei vil óg ha nokre timar der dei skal læra meir om Bangladesh, Hei verden og om kvifor me skal driva med solidaritetsarbeid. 
 
Jobb ein dag 
Tidlegare år har me i Hei verden hatt open kveld for føresette og bøsseinnsamling. På 10. Trinnet skal elevane jobba ein dag. Elevane kan anten arbeida i ein bedrift eller dei kan avtala å jobba heime. I denne veka har elevane fått med ein lapp med informasjon om jobbinga. Onsdag 29. november er jobbedagen! 

Julegudsteneste og adventsamling 14. desember 
Me nærmer oss desember og 10. Trinnet har ansvaret for å arrangera julegudsteneste i Bryne kyrkje og adventsamling i Aulaen. Elevane har sjølv meldt seg på kva for ein arrangement dei vil gå på og om dei vil vera med å bidra med gjennomføringar. 

Klassequizen 
4 elevar reiste i veke 43 inn til NRK Rogaland for å delta på Klassequizen. Elevane gjorde ein god innsats, men det var vanskeleg spørsmål! Det blei dessverre for mange feil, så det blir ingen Oslo-tur på elevane. 
Jenter og teknologi 
Nokre jenter reiste inn til Stavanger på torsdag, der dei fekk vera med på “Jenter og teknologi”. Her fekk dei masse informasjon om yrker og utdanning, og dei fekk treffa jenter som har valgt utradisjonelle yrker for jenter. Spennande og lærerik dag! 
 
Maritim og offshore dag 
På torsdag skal mange elevar reisa til Stavanger for å lære meir om utdanning og yrkesval innanfor offshore og maritim næring. 

FRIDAG 
Fredag 17. november er fridag både for elevar og lærarar. 

Hei verden 
I veke 48 startar me opp med årets solidaritetsinnsamling ved Bryne u skule. Me skal samla inn pengar til Hei verden, og me får informasjon måndag 27. november om prosjektet. På 10. trinnet skal elevane ha “Jobb ein dag”, der inntektene frå arbeidet går til Hei verden. Onsdag 29. november er arbeidsdagen, så det kan vera lurt å prøva å finna seg ein arbeidsplass i god tid. Det er og mogleg å arbeida heime!  
 
Elev- og utviklingssamtalane 
Kontaktlærarane er i gang med elev- og utviklingssamtalane! 

NRK sin klassequiz-konkurranse
På torsdag reiser 4 elevar inn til NRK sitt studio, der dei skal konkurrera om å bli beste
skule frå Rogaland. Vinn elevane blir det tur til Oslo, der ein får vera med på TVprogrammet “Klassequiz”. Me ynskjer elevane masse lykke til! Radiosendinga startar
klokka 14, og quizen blir direkte som første innslag etter kl 14.30. Følg med på NRK-radia!

Refleks
Elevane fekk utdelt refleksbånd på torsdag, og me håper at alle vil bruka denne kvar dag.
Det er mørkt om morgonen nå, så det er viktig å bli sett i trafikken.

DKS
På tysdag får me besøk av gruppa “Askanu Hip Hop med Babacarr Joof og Ion Barluc”
som skal ha ein hiphop-konsert for oss. DJ Slingshot og B Da Sufi lagar god stemning og
rappar på engelsk, fransk, wollof og norsk. Med energi og humør snakkar dei med
ungdommane om stereotypar, språk, kor dei kjem frå og om å jobba for å nå sitt mål.

UTV
Torsdag i veke 44 reiser ein del jenter til Stavanger på “Jenter og teknologi”. Dette er eit
tilbod gjennom UTV, der dei skal få vera med på ein årleg konferanse for jenter på
ungdomsskular og vidaregåande skular, kor rollemodellar og bedrifter inspirerer og viser
jentene kva for moglegheiter som finnes innan realfag og teknologi. Prosjektet har som
mål å auka kvinneandelen på henholdsvis tekniske yrkesfag, fagskular og høgskular og
universitet.

Det går mot mørkare tider og me oppmodar om at me nå må finna fram refleksen igjen.

I samband med årets refleksdag torsdag 19. oktober, vil kvar ungdomsskuleelev få utdelt ein refleks frå Trygg trafikk designa av Maud Angelica Behn.


Utdanningsval 
I førre veke var det Utdanningsval med besøk på vgs, diverse turar, idrettsprosjekt og mange elevar var i arbeidspraksis. Me håper elevane fekk nyttige erfaringar! På tysdag er det siste UTV-dag, der nokre skal til Bryne vgs og resten av gjengen skal ha skriveøkt på skulen. Det vil bli litt etterarbeid frå UTV i nokre av faga, og elevane jobbar vidare med UTV i fagtimane fram til veke 3 med Erling Knutzen. Det kan vera lurt å snakka med elevane heime om kva erfaringa dei har gjort seg, og om dei har begynt å tenkja på kkva dei vil søkja på til neste skuleår. 
 
Psykisk helsedag 
På fredag er det “Verdsdagen for psykisk helse”, og me skal ha ei felles markering for heile skulen. Temaet dette året er: # Lag plass. I 4.-6. time vil elevane få ein konsert, ein aktivitet og eit føredrag. I tillegg vil det vera små drypp med temaet i løpet av veka i klassane. 
 
4. time: konsert i Møllekjellaren Silje Sandanger 
5. time: valfri aktivitet; klatring, Jiujitsulab, vera kreativ, yoga, aktivitet i gymsalen eller hip hop.  
6. time: eit valfritt føredrag 
- “Oppmerksamt nærvær”, Familiesenteret 
- “Kropp og helse”, Vibeke Liltand ROS (rådgjevning for spiseforstyrringar) 
- “Sosiale medie”, Gustav Grastveit (Politiet) 
- “Er det fagleg å rusa seg?”, Ungdomsteamet 
- “Sunn fornuft”, Erling Knutzen 
 
Kino 
Torsdag19. oktober er me så heldige at me skal få gå på kino: “Sulis 1907” .

Elev- og utviklingssamtalane 
I veke 42- 44 skal lærarane gjennomføra elevsamtalane. Etter dette vil det vera utviklingssamtalar i veke 45-47. 
 
Haustferie 
I veke 41 er det haustferie! Me ønskjer alle ei herleg veke fri! 

 

I dag rauk ein del i ventilasjonsanlegget vårt her på skulen. Ny del er bestilt og vil koma om to veker. Dette går ut over klasseromma i den gamle delen av skulen og biblioteket. Dvs elevane som går på 8. og 9. trinn. Me har snakka med verneombod og kommuneoverlegen og kome fram til at skulen går som vanleg, men med desse tiltaka:

Alle elevane må ut i kvart friminutt og klasseromma må luftast ut. Det kan luftast ved behov i timane. Heldigvis er pollensesongen over og det er ikkje veldig kaldt ute. Me vil sjå det an i neste veke og setja inn nye tiltak dersom det viser seg nødvendig.10A: Silje Hansen.
Vara: Hugo Daatland 

10B: Habiba Ali-Berge.
Vara: Tormod Gausel 

10C: Janne Høiland Berge.
Vara: Nina Regine Braut 

10D: Siri Ciekals Njærheim.
Vara: Gunnar U. Stangeland 

Me har fått melding om at ein del elevar har problem med ipaden heime. Me har hatt store nettverksproblem på skulen i dag. Me beklagar dette og satsar på at det ordnar seg i løpet av skuledagen i morgon, torsdag. 

Det blir gjort mykje bra arbeid, og mange elevar viser modning og motivasjon. Det er kjekt å sjå god framgang. 
 
Foreldremøte 
Tysdag 19. September kl 18.00 er det foreldremøte i Aulaen. Det vil blant anna bli mykje informasjon om vidaregåande skule. Viktig at føresette møter opp på møtet. Sjå innkalling på heimesida. 
 
Utdanningsval 
I veke 39 skal elevane ha utdanningsval (UTV). Elevane skal då bli kjent med eit nytt utdanningsprogram på vidaregåande skule. I løpet av veka skal elevane vera med på eit prosjekt (idrettsfag), andre programfag skal på turar til universitet og ulike bedriftar og elevane skal arbeida i ein bedrift. Tysdag i veke 39 eller veke 40 skal elevane ha skriveøkt på skulen. Kvar elev har fått ein oversikt over kor dei skal vera til ein kvar tid. Denne oversikten kan ein finna på ON Utdanningsval. 

Velkommen til foreldremøte på Bryne ungdomsskule!

8. trinn: Onsdag 13. september kl. 18.00. 

9. trinn: Måndag 18. september kl. 17.30

10. trinn: Tysdag 19. september kl. 18.00

Møt opp i aulaen. Inngang til aula/bibliotek og inngang 1 vil vera opne. 

Me gler oss til å treffa dykk! 

 


Få elevar på 10. trinn har meldt seg på dei ulike frivillige arrangementa som kjem utover hausten/vinteren i skuletida. Desse vil auka deira innsikt i yrke og utdanning. I faget utdanningsval har elevane fått info om at dei kan melda seg på

- TIF-transportsmesse Bryne vgs
- Jenter og teknologi – tre timers liveshow
- Anleggsbransjens rekrutteringsdagar på Laland
- Offshore- og maritim dag
- TaUtdanningsmessa (mest høgare utdanning)

På OneNote/08UTV kan elevane finne meir info og sjå kven som har meldt seg på. Ein kan fortsatt melde seg på ved å sende rådgjevar Knutzen ei teams-melding.


Bokbind 
Alle elevane må ha bokbind på alle bøkene sine 
 
IPad 
Elevane må hugsa å koma med fullada iPad kvar morgon. 

Foreldremøte 
Tysdag 19. september blir det foreldremøte i Aulaen kl 18.00. Det vil bli mykje viktig informasjon om blant anna vidaregåande skule. Set av datoen. 

Snakk med elevane 
Minn elevane om at me ikkje vil sjå mobilen i skuletida. I tillegg skal elevane vera på skulen sitt område heile skuledagen. Fleire elevar går ut av skuleområdet i matfri, og går truleg ned i butikkane. Skulen har ei flott kantine med god og sunn mat. 4 dagar i veka har kantina sal av mat laga av valfagsgruppene og arbeidslivsfag i tillegg til den vanlege menyen. I dag kunne elevane velga mellom pizza, vårrullar, lapskaus og kyllingsuppe. 

Alle elevar ved Bryne ungdomsskule er velkomne til Åpen hall i Timehallen denne hausten. Dørene opner kl 20.00. 

Det blir fredagar: 

25.08
08.09
22.09
06.10
20.10
10.11
24.11
08.12


Det var kjekt å treffa alle elevane igjen! Me fekk ei kort veke med skuledag på torsdag og ein kjekk strandtur på fredag. I denne veka startar me opp for fullt med alle fag! Me håper alle er motiverte for å gjera ein god innsats med skulearbeidet!  

Bøker 
Elevane får utdelt lærebøker i nokre fag, andre fag har me digitale læremiddel i. Alle bøkene dei får utdelt skal ha bokbind, og dei må behandlast fint og leverast inn att når skuleåret er slutt. 

Fotografering 
Denne første veka kjem fotografen på besøk. Alle klassane skal ta gruppebilete, og alle elevane skal ta portrett. Desse bileta blir samla i ein skulekatalog som alle elevane får gratis. Dei får i tillegg tilbod om å kjøpa fotopakker utanom. Dette er valfritt. Sjå på vekeoversikten når din klasse skal fotograferast. 

Valfag 
Det vil vere mogleg å gjera enkelte byte dei første vekene i valfag, dersom det er ledig kapasitet i gruppene. Elevane må då ta kontakt med avdelingsleiar. I løpet av året vil ein ikkje kunne byta, då alle fag er avgangsfag. 
 
Ny dagsrytme 
Vi har endra på dagsrytmen i år. Elevane har no 5 minutts friminutt to gonger om dagen, og 40 minutt matfriminutt. 

Nye vaksne på trinnet 
Me har fått tre nye kontaktlærarar på trinnet; Norunn Tveit og Kristin H Thorsen i 10A og Andreas Kvitvær i 10D. 

Start og slutt på dagen  
Skulen startar kl 08:00 kvar dag. Måndag, onsdag, torsdag og fredag sluttar skulen kl. 14:10 og tysdag kl. 12:10.  I år har elevane UTV fram til veke 2. Frå veke 3 skal elevane ha fri denne timen. 

Nye fag 
I år skal elevane ha utdanningsval, symjing og kunst og handverk som nye fag. 
 
Arbeidslivsfag 
Dette året har elevane arbeidslivsfag på torsdag i 6.-7. time. Dei vil ha fri kvar tysdag i 1. time. Det kan vera lurt å minna elelvane om å ha med ei god matpakke denne dagen, sidan den blir litt lengre enn dei andre dagane.     
 
Ipad 
Me minner om at elevane må ta godt vare på ipaden. Dei fekk ipad utdelt på torsdag, og det er viktig å oppdatera den og alltid lada den opp heime. 
 
Visma Min Skole 
For dei som er nye på BUS, så bruker appen Visma Min skole til kommunikasjon mellom skule og heim. Me vil at de lastar ned appen og loggar inn i Time kommune slik at de får meldingar me sender der. Der skal de også melde inn fråvær. 

Minskole.no/bus 
Følg med på heimesida vår. Der legg me ut vekeoversikt, vekeplan, timeplanar, årshjul, brev og beskjedar. Det er lurt å abonnera på nyheiter frå 10.trinn. Då får du e-post når me legg ut noko nytt. Abonnement må fornyast kvart år 
 
Foreldremøte 
Det blir foreldremøte 19. september kl 18.00 i aulen. Meir info kjem etter kvart. 

Velkommen til 10. trinn!
Nå gler me vaksne oss på 10. trinn til å starta opp igjen. Håper alle har hatt ein fin sommarferie!

Skulestart er torsdag 16. august kl 08.00. Møt opp i det nye klasserommet på raudt område.
10A + 10D skal vera i 2. etasje og 10B + 10C skal vera i 1. etasje.

Torsdag:
I dei 2 første timane skal du ha kontaktlærarane, der du vil få info, repetera reglar, bli kjent med nye elevar og lærarar, få bøker og ipad.
Resten av skuledagen skal du ha vanlege fag.
Kantina opnar allereie på torsdag.

Fredag:
Dei melder fint ver, så me tek ein felles tur for heile trinnet til Refsnes. Ta med sykkel + hjelm, mat + drikke og passe klede. Hugs å sjekka at sykkelen er i god stand.

Timeplanar:
På heimesida ligg vekeoversikten og timeplanane til dei ulike klassane.

Heimesida:
Det er lurt å abonnera på heimesida, slik at du får varslingar når sidene blir oppdaterte.Visma “Hjemmeweb” er erstatta med “Foresattportal”. 

Det er i hovudsak utsjånaden som blir endra. De vil ha tilgang til same informasjon og funksjonar som tidlegare. De kan framleis bruke den same linken som ligg på skulen si heimeside. 


Etter vinterferien skal skulen gjennomføra spørjeundersøking om mobbing, venskap og trivsel på skulen. Undersøkinga er ein del av arbeidet skulen gjer med å skape eit trygt og godt skulemiljø for alle
elevar på skulen i tråd med kapittel 9A i opplæringslova og FN sin konvensjon om barn sine rettar.

 


Nå kan du trygt og enkelt avtale timer på helsestasjonen og med skolehelsetjenesten via Helsenorge. Her kan du se dine barns timeavtaler, hvilket barn som har timen, få oversikt over vaksiner og sende meldinger hvis du lurer på noe.
Du har fullmakt for dine egne barn under 16 år, når du har gitt fullt samtykke. Det finnes også mye god kvalitetssikret informasjon til deg som forelder.
På Helsenorge får du også oversikt over din egen helse. Med tilgang til kjernejournal, kommunikasjon med fastlege og sykehus, prøvesvar, frikort mm.
Logg inn på Helsenorge for mer informasjon om digital helsestasjon. 

Kilde: Skolehelsetjenesten på nett (ks.no)


Velkommen til foredrag torsdag 3. november kl 19.00 - 20.00 i Storsalen v/ Time bibliotek. Hetlandsgata 11. 

Foredragsholdere er Elisabeth Husveg Ramstad, familieveileder ved Familiesenteret i Time kommune og Siri Stueland, helsesjukepleier i Time kommune. 

Arr: Jæren DPS / Time bibliotek

Arrangementet er gratis. 

 


BRUK AV VERKTØYET «KLASSETRIVSEL» I TIME KOMMUNE

Skulen har plikt til å følgje med på at elevane har eit trygt og godt skulemiljø og at elevane trivst på skulen, jf. Kapittel 9A i opplæringslova. For å sikra dette, brukar skulen ulike verktøy og metodar. Dette er til dømes observasjon, elevsamtalar, dialog med føresette, logg, anonyme spørjeundersøkingar og ikkje-anonyme spørjeundersøkingar. Klassetrivsel er eit verktøy for ikkje-anonyme spørjeundersøkingar der ein undersøker elevane sin trivsel.
Les meir om Klassetrivsel, GDPR og datasikkerheit her


Du kan få leksehjelp med matematikk over internett, der du snakker med studenter som studerer matematikk/realfag på Universitetet. Om du sliter med matte, eller om det går greit - få fart på mattearbeidet slik at du legger et godt grunnlag for matten i vgs. Det er Nasjonalt senter for realfagsrekrutering som organiserer dette tilbodet. Dei held til ved NTNU (universitetet i Trondheim). Klikk deg inn til Enter Digital her.

Bryne Røde Kors har leksehjelp for ungdomsskuleelevar på Biblioteket på Bryne kvar tysdag kl. 16.00-18.00.