Meny
Velg trinn/seksjon Framside
Sveinsvollsvegen 5 4340 Bryne
Telefon: 51 77 64 40 Send e-post til oss
Redaktør: Elsa Djuve Jerstad
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

Vekas friminuttsaktivitet

''DANS''

Me har fått melding om at ein del elevar har problem med ipaden heime. Me har hatt store nettverksproblem på skulen i dag. Me beklagar dette og satsar på at det ordnar seg i løpet av skuledagen i morgon, torsdag. 

Velkommen til foreldremøte på Bryne ungdomsskule!

8. trinn: Onsdag 13. september kl. 18.00. 

9. trinn: Måndag 18. september kl. 17.30

10. trinn: Tysdag 19. september kl. 18.00

Møt opp i aulaen. Inngang til aula/bibliotek og inngang 1 vil vera opne. 

Me gler oss til å treffa dykk! 

 


Alle elevar ved Bryne ungdomsskule er velkomne til Åpen hall i Timehallen denne hausten. Dørene opner kl 20.00. 

Det blir fredagar: 

25.08
08.09
22.09
06.10
20.10
10.11
24.11
08.12


8. trinn
Kontaktlærarar:
8A: Jørn Gabrielsen + Christine Espeland
8B: Olav Skurve + Hege Oseland
8C: Mirijam Ueland + Helen Hetland Mori
8D: Signhild S Samuelsen + Kristian Mora
Faglærarar: Elisabeth Jørgensen, Hilde Jorunn V. Arnø, Christine N Dyrli, Elise E Dommersnes, Mirijam Vigre
Miljøpersonalet: Else Ege, Nadja Lode, Tonje H Haver
Avdelingsleiar: Iselin G Lothe

9. trinn
9A: Borghild Hognestad + Anny Sør-Reime
9B: Egil Pollestad + Øyvind Skuggedal
9C: Elin R Vik + Charlotte T Hansen
9D: Susanne Aarthun + Tale T Meling
Faglærarar: Anastasia Amosenkova, Alf Tore Gjesdal, Vegard Vik
Miljøpersonalet: Marthe A Fisketjøn, Liv O Grude 
Avdelingsleiar: Morten Erga Finsberg

10. trinn
Kontaktlærarar:
10A: Kristin H Thorsen + Norunn Tveit
10B: Anna M Vik + Anne Marie Jåtten
10C: Karen H Liland + Pål E Oftedal
10D: Andreas Kvitvær + Jonas Aa Trodahl
Faglærarar: Arnt Helge Esaiassen, Erling Knutzen, Gonzalo Gonzalez, Mari Edland, Linda Rogn
Miljøpersonalet: Renate Odland, Lise E Særheim, Brit K Wiig
Avdelingsleiar: Monica P. Norheim

Me vil ønska alle elevar og føresette ein god sommar. 

Første skuledag er torsdag 17. august kl. 8.00. Me gler oss til å bli kjent med alle dei nye 8. klassingane, og til å treffa alle "dei gamle" igjen etter ferien.

Nyt ferien!


Minner om foreldremøte for nye 8.trinn måndag 19.juni kl 18.00 i aulaen på Bryne ungdomsskule.

Presentasjon og klasselister vil bli lagt ut på heimesida i etterkant av møtet.


I sommar vil det vera ei rekke tilbod til barn og unge i Time. Blant tilboda er aktivitetar som teater, speiding, idrett, foto og andre spanande aktivitetar.
Time kommune har fordelt støtte til frivillige lag og organisasjonar slik at dei kunne laga eigne opplegg for barn og ungdom i sommar. Alle aktivitetane er gratis eller har ein låg eigenandel. 
Informasjon om aktivitetane, tidspunkt og påmelding finn du på Time kommune si heimeside. 

Sommartilbod til barn og unge - Hovedportal (time.kommune.no)


Bryne ungdomsskule er sterkt representert i 17.mai-toget. Oppmøte på parkeringsplassen mellom Sivdammen og rådhuset. Me stiller opp i rekke 1 som nr 3, bak Bryne musikkorps. Det er lærarar frå alle trinn med og organiserer toget. På med finstasen (og varme klær), ta med flagg og møt opp kl 9.15.

Meir informasjon om 17.mai-feiringa finn de her: https://www.time.kommune.no/aktuelt/17-mai-2023.4153.aspx


Den kulturelle skulesekken (DKS) si nettside har skrive ein artikkel om når Bryne ungdomsskule hadde besøk av ein smed i februar og mars. Alle elevane på skulen smidde kvar si eldrake. Les artikkelen her.

Visma “Hjemmeweb” er erstatta med “Foresattportal”. 

Det er i hovudsak utsjånaden som blir endra. De vil ha tilgang til same informasjon og funksjonar som tidlegare. De kan framleis bruke den same linken som ligg på skulen si heimeside. 


Etter vinterferien skal skulen gjennomføra spørjeundersøking om mobbing, venskap og trivsel på skulen. Undersøkinga er ein del av arbeidet skulen gjer med å skape eit trygt og godt skulemiljø for alle
elevar på skulen i tråd med kapittel 9A i opplæringslova og FN sin konvensjon om barn sine rettar.

 


I fire veker framover er skuleplassen på Bryne ungdomsskule røyklagt. Det er ikkje noko dramatisk ved det, det er berre Den kulturelle skulesekken som er på besøk.
Smed Terje Granås lærer elevane om smedfaget, og dei får erfaring med oppfyring, manuell innblåsing av luft og bruk av ulike typar verktøy. Alle elevane får smi si eiga eldrake. Dei første klassane var «i elden» i dag, og alle klassane skal gjennom opplegget dei komande vekene. Så får me i andre fag reflektere over ordtak som å smi mens jernet er varmt, å vere sin eigen lykkes smed, å rette baker for smed, osv…

Sjå video og fleire bilete på facebooksida vår.


Me ønsker føresette til elevar på 7.trinn som skal gå på Bryne ungdomsskule vel møtt til foreldremøte i aulaen på BUS onsdag 22.februar kl 18.00. Bruk inngang 1 eller 6.

Det blir kort informasjon om overgangen til ungdomstrinnet, samt info om valfag og språkfag/arbeidslivsfag, og korleis det heng saman med val av vidaregåande opplæring.


Natteravnvandringen lørdag kvelder blir nå fordelt mellom Vardheia U og Bryne U. Dette fører til at dugnaden blir fordelt på enda flere foreldre og klasser i løpet av et år. Når klassekontakt da spør foreldre om å stille, oppfordres dere til å være kjappe med å respondere og gi litt av tiden deres og bli med som natteravn. Det er en veldig kjekk og meningsfull dugnad å være med på. Viktigheten av at vi som foreldre bryr oss om lokalmiljøet og tryggheten til ungdommene er gull verdt. Og tilbakemeldinger fra både ungdommer selv, andre voksne og politiet er at det er trygt å vite at edru voksne er ute som natteravner, er tilgjengelig og tilstede for å observere og kunne hjelpe der det trengs

 Nå kan du trygt og enkelt avtale timer på helsestasjonen og med skolehelsetjenesten via Helsenorge. Her kan du se dine barns timeavtaler, hvilket barn som har timen, få oversikt over vaksiner og sende meldinger hvis du lurer på noe.
Du har fullmakt for dine egne barn under 16 år, når du har gitt fullt samtykke. Det finnes også mye god kvalitetssikret informasjon til deg som forelder.
På Helsenorge får du også oversikt over din egen helse. Med tilgang til kjernejournal, kommunikasjon med fastlege og sykehus, prøvesvar, frikort mm.
Logg inn på Helsenorge for mer informasjon om digital helsestasjon. 

Kilde: Skolehelsetjenesten på nett (ks.no)


Her kjem ei påminning for dei som blir køyrde til skulen. Me anbefaler at de bruker av og på stiginga oppe i bakken i Sveinsvollsvegen og følgjer vegen vidare til Ole Tjøttas veg, som fører ut til Meierigata. Altså kjør oppover i bakken, ikkje nedover. Då er de på rett side av avleveringsfeltet. 


Grunna den nasjonale kraftsituasjonen og energikrisa i Europa, tek Time kommune grep for å halde kommunen sitt eige energiforbruk nede.
Eit av tiltaka er senking av temperaturen i kontorbygg, idrettshallar, skular og barnehagar.
Det vil verta individuelle tilpassingar, men jamt over vil temperaturen i klasserom og andre opphaldsrom senkast frå 22 til 20°C. I barnehagar vert det differensiert på rom for småbarn og eldre barn. Temperaturen skal ikkje ned på småbarnsavdelingar. Der det er praktisk mogleg vil temperaturen i gangareal bli redusert noko meir.
Sjølv om temperaturen vert redusert, skal den framleis vera i tråd med Helsedirektoratet sine anbefalingar for temperatur i opphaldsrom for skule og barnehagar. Anbefalinga er at temperaturen bør ligga på 20-24°C gradar om vinteren.
Barn er forskjellige og nokon frys lettare enn andre. For å sikra at ditt barn ikkje blir kaldt, anbefaler me å ha med ekstra klede på skulen/i barnehagen i tida framover, slik at barnet har moglegheita til å kle på seg ved behov.
Me minner også om at alle bør ha innesko/tøflar.
Me kjem til å snakka med elevane/barna om dette på skulen/i barnehagen, men det er flott om de også tek ein prat med eigne barn om viktigheita av å ha på seg nok klede for ikkje å frysa.
Arbeidet med å senka temperaturen i skular og barnehagar startar måndag 24. oktober.
Du kan lesa meir om andre tiltak som Time kommune gjer for å spara straum på kommunen si nettside: https://www.time.kommune.no/aktuelt/time-kommune-tek-grep-for-a-spara-straum.20200.aspx

Det går mot mørkare tider og me oppmodar om at me nå må finna fram refleksen igjen.
Refleks er den billigaste livsforsikringa du kan ha! Bruk refleks så du blir synleg i trafikken. Me anbefaler at du brukar refleks som bevegar seg når du går, og at du bruker minst to refleksar slik at du er synleg frå fleire kantar.

Nå er kantinekortet klart til bruk i kantina. Alle elevar skal ha fått tilbod om å få kvart sitt kantinekort. Hugs at du må laste ned appen DiggiPay eller gå inn på www.kantinekortet.no for å registrere kortet. Dei har ei eigen support de kan kontakte om det er noko de lurer på eller om de treng hjelp til registrering. Hugs å merke kortet med namn. Om eleven er uheldig og mistar kortet sitt, kan du raskt gå inn og sperre kortet i appen eller på nettsida deira. Dersom du mistar kortet og må få nytt, må du betale ein eigenandel på 50 kr. Pass godt på kortet. :-) 
Håpar dette blir ei god betalingsløysing i kantina, men me oppmodar sjølvsagt alle til å ha med seg eiga niste.

BRUK AV VERKTØYET «KLASSETRIVSEL» I TIME KOMMUNE

Skulen har plikt til å følgje med på at elevane har eit trygt og godt skulemiljø og at elevane trivst på skulen, jf. Kapittel 9A i opplæringslova. For å sikra dette, brukar skulen ulike verktøy og metodar. Dette er til dømes observasjon, elevsamtalar, dialog med føresette, logg, anonyme spørjeundersøkingar og ikkje-anonyme spørjeundersøkingar. Klassetrivsel er eit verktøy for ikkje-anonyme spørjeundersøkingar der ein undersøker elevane sin trivsel.
Les meir om Klassetrivsel, GDPR og datasikkerheit her


Bryne Røde Kors har leksehjelp for ungdomsskuleelevar på Biblioteket på Bryne kvar tysdag kl. 16.00-18.00.


Her finn de Time kommune og Bryne ungdomsskule sine reglar for orden og åtferd.