Meny
Velg trinn/seksjon Framside
Korleis søke om elevpermisjon

Føresette kan etter § 2-11 i opplæringslova søkja elevar fri frå skulen i inntil to veker. Viss permisjonen er på to dagar eller mindre, kan kontaktlærar innvilga søknaden. Ellers er det rektor som innvilger søknad om permisjon.

Søknadskjema finn de i Visma Flyt Skule. På framsida inne i Visma, under bilete av eleven, står det ein knapp med "Søknader".