Meny
Velg trinn/seksjon Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Litt om Bryne ungdomsskule

Bryne ungdomsskule ligg sør-vest i Bryne sentrum i Time kommune på Jæren. Me har om lag 400 elevar. Elevane kjem frå tre barneskulekretsar: Hognestad, Rosseland og Bryne. Me har fire parallellar på 8. trinn, 6 parallellar på 9. trinn og 5 parllellar på 10. trinn. 

Det er om lag 60 tilsette ved skulen. Drøyt 50 av desse er lærarar.

Me har innføringstilbud for elevar som kjem nye til landet, desse gjekk tidlegare på Bryne kompetansesenter. 

Rektor er Elsa Djuve Jerstad og avdelingsleiarar er Morten Erga Finsberg, Monica Penne Norheim og Iselin Gjære Lothe.

Lærarane underviser stort sett bare på eitt trinn. Me tilbyr tysk, fransk og spansk som 2. framandspråk og me har mange ulike valfag. Desse varierer alt etter elevane sin ønskjer. 

Alle elevane har læringsbrett som verktøy. Lærarar og elevar brukar Teams som plattform for alt arbeidet dei skal gjera. Her får elevane planane sine og arbeidet dei skal gjera. Dei skal også levera inn på Teams. 

Me har ei stor flott kantine der elevane kan kjøpa enkel brødmat og melkeprodukt. Dei kan få kjøpa klyppekort som dei kan bruka til dette. Det er elevar på 9. trinn og Renate Odland som er barne og ungdomsarbeidar hos oss som har den daglege drifta av kantina. 

Helsesjukepleier er tilgjengeleg kvar dag utanom onsdag, og du kan finna oppslag på døra når ho har kontortider.