Meny
Velg trinn/seksjon Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Litt om Bryne ungdomsskule

Bryne ungdomsskule ligg sør-vest i Bryne sentrum i Time kommune på Jæren. Me har i overkant av 300 elevar. Elevane kjem frå tre barneskulekretsar: Hognestad, Rosseland og Bryne. Me har fire parallellar på 8., 9. og 10. trinn. 

Det er om lag 50 tilsette ved skulen. Drygt 40 av desse er lærarar.

Me har innføringstilbud for elevar som kjem nye til landet, desse gjekk tidlegare på Bryne kompetansesenter. 

Rektor er Elsa Djuve Jerstad og avdelingsleiarar er Morten Erga Finsberg, Monica Penne Norheim og Iselin Gjære Lothe.

Lærarane underviser stort sett bare på eitt trinn. Me tilbyr tysk og spansk som 2. framandspråk, og me har engelsk og arbeidslivsfag som alternativ til desse. Me har også mange ulike valfag. Desse varierer alt etter elevane sin ønskjer, men gjengangarar er fysisk aktivitet og helse, trafikk (10.trinn), friluftsliv, programmering, og design og redesign.

Alle elevane har læringsbrett som verktøy. Lærarar og elevar brukar Teams som plattform for alt arbeidet dei skal gjera. Her får elevane planane sine og arbeidet dei skal gjera. Dei skal også levera arbeid dei gjer på skulen og heime inn på Teams. 

Me har ei stor flott kantine der elevane kan kjøpa enkel brødmat og melkeprodukt. Det er elevar på 9. trinn saman med Renate Odland som har den daglege drifta av kantina. 

Helsesjukepleiar er tilgjengeleg i 50 % stilling og du kan finna oppslag på døra når dei har kontortider. Dei har kontor i biblioteket.