Meny
Velg trinn/seksjon FAU
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

"Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt." (henta frå www.fug.no) 

FAU er hjemla i opplæringsloven § 11-4.FAU skal representere alle foreldre ved skulen og bidra til at samarbeidet mellom heim og skule er godt.

Det er ingen nyheiter på denne sida