Meny
Velg trinn/seksjon 8. trinn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Veke 10

Her er oversikt over kva som skjer på trinnet denne veka.

Her er vekeplanen for 8.trinn

Årshjul 8.trinn

Søknadsskjema valfag

Svar på Olweusundersøkinga for 8.trinn

Foreldremøte 
Minner om foreldremøte onsdag 21.februar kl 18.00. Me forventar at minst ein av føresette til kvart barn møter. 

Vinterferie 
I veke 9 har me vinterferie. Måndag 4. mars startar elevane til 2. time, ettersom me då er midt i denne vekeplanperioden.  

Valfag 9.trinn 
Elevane skal no søka på valfag for 9.trinn. Dei kan søka på same valfag som dei har hatt i år, eller dei kan velje eit heilt nytt. Dei får standpunktkarakter i valfag både på 8., 9. og 10.trinn. Me startar opp 4-5 valfag, alt etter kor elevane søker seg til. Det er derfor ingen garanti for å få førstevalet sitt, men me prøver å få det til så langt som råd. Søknadsskjema ligg på heimesida under 8.trinn. Elevane kan senda inn søknadsskjemaet fleire gonger fram til fristen 17.mars, og det blir det siste svaret som er gjeldande. 

Helsing oss på 8.trinn 

Vel møtt til foreldremøte på 8.trinn onsdag 21.februar kl 18 - ca 19.30.

Stad: Aulaen

Sjå agenda i vedlegget til høgre


Alle elevar på 4.–10. trinn er inviterte til å delta i ei spørjeundersøking om mobbing, venskap og trivsel på skulen.

Velkommen til Møllekjellaren i vinterferien! 

Foreldremøte 
Me vil invitera til foreldremøte onsdag 21.februar kl 18. Agenda blir lagt ut på heimesida. Me oppmodar alle om å stilla på foreldremøta. 

Studentar 
I veke 6-8 kjem lærarstudentane Mathias, Helene og Eirik tilbake til oss og skal få øva seg på å vera lærarar.  

Olweus-undersøkinga 
Det er tid for ny olweusundersøking, der me skal sjekka ut trivsel og mobbing på skulen. Informasjon om undersøkinga ligg på heimesida.   

Helsing oss på 8.trinn 

Me hadde eit veldig kjekt vinterball for elevane våre torsdag kveld. Det såg ut som om alle kosa seg og hadde det triveleg.

Temperaturen blei veldig høg i diskoteket mot slutten av kvelden, men det ser me på som teikn på god danseaktivitet.

Tusen takk til elevrådet som arrangerte ballet, og til Are og Leopold som var fantastiske dj'ar og laga god stemning, og mange takk til 40 føresette som var vakter og som bidrog til eit trygt og godt miljø.


Ny termin 
No er me i gang med ny termin. Alle har fått halvårsvurdering med og utan karakter, med råd om kva eleven bør jobba med framover. Når det gjeld orden og åtferd er dette ei anledning til å få ein ny start med blanke ark, så ta gjerne ein samtale om det heime. 

Vinterball 
Torsdag 25.januar er det tid for vinterball på Bryne ungdomsskule. Det er sendt ut informasjon om påmelding på Min skole, og me håper at alle på 8.trinn vil koma. 8.trinn skal møte i hovudinngangen kl 18.50 for registrering, og startar med pizza i kantina i fred og ro før dei andre trinna kjem. Det betyr at dei også får vera i gymsalen litt åleine i starten. Det blir også sett av eige rom kor ein kan spela sjakk, brettspel og liknande dersom ein treng ein pause frå discoen. Me har eiga garderobe til trinnet som blir passa på heile kvelden. Hugs diggipay-kortet eller kontantar til å handla i kiosken. 100 kr i lommepengar held i massevis.  

Matematikk 
I veke 5 skal me ha emneprøve i emne 2 Delelege tal og brøk. Lærings mål på OneNote. 


Helsing oss på 8.trinn 

Hei verden takkar oss for flott solidaritetsinnsats for Hei verden. Innsatsen vår er viktig for Hei verden, og det vil vera med på å sikra retten til utdanning for barn som lever i fattigdom i blant anna Bangladesh. I år samla med inn 80 464 kr. Bra jobba av alle trinn!

Torsdag 25. januar vil elevrådet arrangera vinterball på skulen. 

Ballet varer frå kl. 19.00-23.00 og det kostar kr 150 og inkluderer pizza og brus. 

Klassekontaktane får i ansvar å skaffa vakter frå kvar klasse og dei tilsette på Møllekjellaren vil også vera med oss den kvelden. 

Innbetaling til ballet: 150 kr kan betalast til Bryne ungdomsskule sitt VIPPS nummer: # 546674 - Merk betalingen med Vinterball, namn på elev og kva klasse eleven går i. Eleven viser kopi/bilete av kvittering/betaling til kontaktlærar som kryssar av på klasseliste. 

FRIST: FREDAG 19. JANUAR KL. 15.00.

Fjorårets ball var veldig kjekt og me trur det kjem til å bli like kjekt i år også.


Fleire dagar med kuldegrader har ført til at det er is på mange av vatna i kommunen.
I samband med dette vil me oppmoda alle føresette om å snakka med barna/ungdommane sine om ferdsel på islagde vatn. For eksempel at barn ikkje bør gå ut på isen før dei vaksne har sagt at dette er trygt. 
Nokre vatn der det er mykje straum, som for eksempel Mølledammen og Frøylandsvatnet, er aldri trygge. 

Du finn fleire råd på kommunen si nettside: Tenk tryggleik ved ferdsel på islagde vatn - Hovedportal (time.kommune.no) 

https://www.time.kommune.no/aktuelt/tenk-tryggleik-ved-ferdsel-pa-islagde-vatn.9157.aspx


Godt nyttår! 

Me håper alle har hatt ein god og avslappande ferie og er klare for ny innsats. 

Forestilling i Storstova 
Me er invitert av UKM Jæren til forestilling i Storstova fredag 12.januar kl 12.30. Me får sjå eit utval innslag frå tidlegare UKM-deltakarar. Føremålet er å inspirera til deltaking eller som publikum på UKM 9.mars. 
 
Halvårsvurdering 
17.januar blir halvårsvurderingane og terminkarakterane publisert på Visma Flyt skole. 

Vinterball 
Torsdag 25.januar arrangerer elevrådet ball for heile skulen. Dette er eit veldig kjekt og samlande arrangement, og me håper at alle elevane på 8.trinn vil koma. Meir informasjon om påmelding kjem. Foreldrekontaktane får i løpet av veke 3 i oppgåve å skaffe vakter. Det er vanlegvis veldig populært, så her må du vera tidleg på ballen for å sikra deg ei vakt. 😉  

Helsing oss på 8.trinn 

Me her på Bryne ungdomsskule vil takka alle elevar og føresette for godt samarbeid denne hausten.

God jul til alle!

Første skuledag etter ferien er onsdag 3. januar 2024.


I veke 50 var me på julegudsteneste i kyrkja/adventssamling i aulaen. Elevane oppførte seg kjempefint i kyrkja, og det vart ei høgtideleg førjulsstund for alle som var med. Det var veldig kjekt å sjå alle som hadde pynta seg og sat så fint. 

Det er veldig kjekt at så mange deltek på temadagane. Måndag 18.12 er temaet «trafikklys», tysdag 19.12 «lærar/elev-switch», og onsdag 20.12 tek me på oss «juleklær». 

Kantina 
Fredag 15.desember var siste dag med sal av mat i kantina. Elevane kan kjøpa melkeprodukt og juice i veke 51, men må altså ha med seg matpakke. 

Siste skuledag 
Onsdag 20.desember er siste skuledag før jul. Elevane har valfag som vanleg, me skal gå rundt juletreet, og det blir avslutning i klassane utover dagen. Det blir litt julekos, så dei kan ha med seg noko ekstra godt å ete og drikke denne dagen (ikkje energidrikk). Elevane sluttar til vanleg tid kl 14.10. 

Vekeplan 
Elevane har ikkje lekser i veke 51-1. Det er likevel viktig få med seg beskjedar om til dømes gym og valfag. Sjekk Teams før oppstart i januar.  
Me anbefaler også at alle les ei god bok. Bøker er dessutan ei perfekt julegåve til elevar på 8.trinn. De kan finne gode boktips til ungdom på denboka.no. 😉 

Oppstart etter nyttår 
2. januar har lærarane planleggingsdag, så første dag for elevane er onsdag 3.januar. 

Terminslutt 
Første termin varer til og med veke 2. Elevane vil få halvårsvurdering på Visma flyt skole 17. januar. Me anbefaler at føresette også loggar seg inn i foreldreportalen i fullversjonen av Visma flyt skole for å ta ein sjekk av fråvær og merknader for første termin. 

Friluftsliv valfag 
Sjå halvårsplan for våren på OneNote, Innholdsbibliotek. Dei veke vekene skal me ha ulike aktivitetar som leik i Sandtangen, isbading på Tjødnå, skøyter på torget og matlaging ute. Alt er veravhengig, så melding blir sendt på Teams dagen før. 

God jul og godt nytt år frå oss på 8.trinn 

Til info: Det blir berre sal av meieriprodukter i kantina dei siste dagane før jul. 

Elevrådet arrangerer Temaveke dei siste dagar før jul. Det startar opp måndag 11. desember. Følg med dag for dag. 

Det blir kåring av beste klasse med ein permie på 1000 kr! 


Hei verden 
Takk til alle som kom på Hei verden-kvelden! Me er stolte av det elevane hadde førebudd og viste fram. Spesielt takk til de som stilte med bakverk, kaffi og gevinstar. Me har ikkje fått endelege tal enno, men me samla i alle fall inn over 16 000 kr berre denne kvelden!  

Desember 
Klassane er i gang med å pynte til jul, og i løpet av adventstida skjer det ulike ting på skulen. Me skal ha temadagar kor elevane kan kle seg ut, og rektor har utfordra klassane til å dekorere eit julevindauge. Torsdag 14.desember er me invitert til julegudsteneste i kyrkja, og samtidig arrangerer 10.trinn ei livssynsnøytral samling i aulaen. Me ser i visma flyt skole at de alle har svara om eleven kan delta på julegudsteneste eller ikkje. Dersom de ønsker å endra svaret må det gjerast snarast. 

Vurdering 
Første termin varer til og med veke 2, då vil elevane få terminkarakterar. Derfor er det nokre formelle vurderingssituasjonar framover, mellom anna terminprøve i matematikk tysdag 12.desember. Det er lurt å fordele arbeidet med øving og innleveringar utover dagane slik at ikkje det hopar seg opp siste veka. 

Helsing oss på 8.trinn 


Me på 8.trinn ønsker føresette, søsken, besteforeldre og andre interesserte velkomne til Hei verden-kvelden på Bryne ungdomsskule tysdag 28.november kl 17.00-18.30. Denne kvelden samlar me inn pengar til Hei verden sine skuleprosjekt i Bangladesh. Me har sal av kaker, kaffi og saft, loddsal og aktivitetar for små og store.

Sjå invitasjonen her.


Hei verden 
Måndag 20.november går kick-starten for Hei verden-aksjonen på BUS. Då får me besøk av Hei verden-organisasjonen som fortel om prosjekta sine i Bangladesh og kva pengane me samlar inn skal gå til. 

Me er godt i gang med planlegginga av Hei verden-kvelden tysdag 28.november kl 17-18.30, og me håper på godt oppmøte frå både foreldre, sysken, besteforeldre og evt andre interesserte. Det blir aktivitetar i klasseromma og i aulaen, loddsalen i hovudinngangen med masse flotte premiar og kafé i kantina. 

Denne kvelden sel me lodd, og me har fått inn mange flotte gevinstar frå butikkar på Bryne. Det er kjekkast når det er mange muligheiter til å vinne, derfor lurer me på om det er foreldre som vil bidra med nokre gevinstar også? Er det til dømes nokon som arbeider i bedrifter som har diverse “merch” som dei deler ut? Me blir glade for alt. 😊 

Me treng også hjelp til å lage nokre kaker og koke kaffi til kaféen, dette ber me foreldrekontaktane om hjelp til å koordinere. 

Elevane møter kl 16.30 denne kvelden, og går heim etter rydding kl 19. Dette er obligatorisk for elevane, og dei vil få avspasera denne tida seinare. 

Hei verden – flytting av dato 
Me har tidlegare invitert til open skule den 6.desember, men me må flytte dette arrangementet til tysdag 28.november. Me håper alle set av datoen og kjem. 

Vurderingar 
Mange har jobba godt med å førebu seg til krle-prøven. God innsats! 
I veke 45 er det innlevering i norsk, og i veke 46 er det skriftleg prøve i naturfag. 

EB-messe 
9.trinn arbeider med elevbedrifter denne perioden, og me er så heldige å ha blitt invitert til EB-messa i gymsalen torsdag 16.november i 6.time. Me gler oss til å sjå kva dei har jobba med. Neste år er det vår tur! 

Miljøgrupper 
Me har starta med miljøgrupper i klassane. Dette er eit tiltak for å styrke klassemiljøet, og i denne omgang fokuserer me spesielt på jentegruppa, då dei er i mindretal i alle klassane. I gruppene har dei samtale og/eller aktivitetar med miljørettleiar. Etter ein periode lager me nye grupper, slik at i løpet av året vil dei fleste ha vore med i ei gruppe. 
I tillegg vil me i olweus desse vekene snakke om korleis ein får nye vener og korleis ein kan vera ein god ven. 

Fridag 
Fredag 17. november er fridag både for elevar og lærarar. 

Helsing oss på 8.trinn

Den kulturelle skulesekken
Tysdag 24.oktober får me besøk av den kulturelle skulesekken. Det er Askanu Hip Hop som skal framføre ein konsert for oss. Med energi og humør snakkar dei med ungdommane om stereotypar, språk, kor dei kjem frå og om å jobbe for å nå målet sitt.

Kapittelprøve i matematikk
Torsdag 26.oktober skal alle klassane ha matteprøve i 1.-2.time.

Delbart?
Måndag 30.oktober får me besøk av politiet. Dei skal ha eit undervisningsopplegg om deling av film og bilder i sosiale media.

Lesing
Me har fått resultata på dei nasjonale prøvane, og me ser det er behov for eit løft på lesing. Me bruker ein del tid på lesing av både skjønnlitteratur og fagtekstar på skulen, i tillegg til at me arbeider med fagbegrep. De kan hjelpe ungdommane heime med lesinga ved å legge til rette for at dei har tilgang til bøker dei vil lese; romanar, teikneseriar, aviser, sakprosa, lydbøker – alt er like bra. Dei kan sjølvsagt låne bøker på skulebiblioteket også – det har kome mange nye bøker i det siste. I veke 44 skal elevane ha ein skriftleg prøve om hinduismen, og det er mange fagbegrep dei skal kunne til denne, så dei kan ha nytte av hjelp til å øve på desse.

Hei Verden-kveld
Onsdag 6. desember frå 17 til 18.30 er foreldre, søsken og andre som står elevane på 8. trinn nær inviterte på Hei Verden-kveld på skulen, i regi av elevane på trinnet vårt. Det vert aktivitetar og kafé, og inntektene går til Hei Verden sitt prosjekt i Bangladesh. Meir informasjon kjem når det nærmer seg, men set gjerne av datoen allereie no.  

Helsing oss på 8.trinn

Det går mot mørkare tider og me oppmodar om at me nå må finna fram refleksen igjen.

I samband med årets refleksdag torsdag 19. oktober, vil kvar ungdomsskuleelev få utdelt ein refleks frå Trygg trafikk designa av Maud Angelica Behn.


Verdensdagen for psykisk helse 
På fredag er det “Verdsdagen for psykisk helse”, og me skal ha ei felles markering for heile skulen. Temaet dette året er: #Lag plass. I 4.-6. time vil elevane få ein konsert, ein aktivitet og eit føredrag. I tillegg vil det vera små drypp med temaet i løpet av veka i klassane.  
 
3. time: Foredrag v/Blå Kors 
4. time: eit valfritt føredrag  
- “Oppmerksamt nærvær”, Familiesenteret  
- “Kropp og helse”, Vibeke Liltand ROS (rådgjevning for spiseforstyrringar)  
- “Sosiale medie”, Gustav Grastveit (Politiet)  
- “Er det farleg å rusa seg?”, Ungdomsteamet  
- “Sunn fornuft”, Erling Knutzen 
5. time: konsert i Møllekjellaren  
6. time: valfri aktivitet; klatring, Jiujitsulab, vera kreativ, yoga, aktivitet i gymsalen eller hiphop. 
 
Vurdering i framandspråk 
Elevane som har tysk og spansk skal ha vurdering denne perioden. Det kan vere lurt å hjelpe eleven med å øva til dette. 

Elev- og utviklingssamtalane  
I veke 42- 44 skal lærarane gjennomføra elevsamtalane. Etter dette vil det vera utviklingssamtalar i veke 45-47. 

Haustferie  
I veke 41 er det haustferie! Me ønskjer alle ei herleg veke fri!   

Helsing oss på 8.trinn 

 

I dag rauk ein del i ventilasjonsanlegget vårt her på skulen. Ny del er bestilt og vil koma om to veker. Dette går ut over klasseromma i den gamle delen av skulen og biblioteket. Dvs elevane som går på 8. og 9. trinn. Me har snakka med verneombod og kommuneoverlegen og kome fram til at skulen går som vanleg, men med desse tiltaka:

Alle elevane må ut i kvart friminutt og klasseromma må luftast ut. Det kan luftast ved behov i timane. Heldigvis er pollensesongen over og det er ikkje veldig kaldt ute. Me vil sjå det an i neste veke og setja inn nye tiltak dersom det viser seg nødvendig.Me har fått melding om at ein del elevar har problem med ipaden heime. Me har hatt store nettverksproblem på skulen i dag. Me beklagar dette og satsar på at det ordnar seg i løpet av skuledagen i morgon, torsdag. 

Takk til alle som kom på foreldremøtet. Referat ligg på heimesida vår under brev og beskjedar. Ikkje nøl med å ta kontakt med skulen dersom de har spørsmål.

Studentar
Desse vekene fram til haustferien får me studentar frå UiS på trinnet.

Arbeidslivsfag på bedriftsbesøk
Arbeidslivsfag skal på bedriftsbesøk til Håland kjøtt på Klepp på torsdag veke 38. Me skal sykla, så dei må ha med seg sykkel og hjelm, og klede etter veret.

Verdensdagen for psykisk helse
I veke 40 har me ekstra fokus på ei god psykisk helse. Veka blir avslutta med ein happening dei tre siste timane fredag. Elevene får fleire aktivitetar å velje mellom, og fleire føredrag dei skal høyre på, i tillegg til ein konsert med Silje Sandanger.

Tema for Verdensdagen i år er #lagplass. Ein av fem i Noreg opplever diskriminering på bakgrunn av sjukdom, kjønn, alder, etnisk opphav eller seksuell identitet. Er arbeidslivet, skulen, idrettslaget, nabolaget og vennegjengen blitt arenaer kun for dei som passar inn i malen?

Helsing oss på 8.trinn