Meny
Velg trinn/seksjon Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Utviklingsplan

Skulen sin visjon er "Me vil gi elevane våre lyst på livet og even til å meistra det". Med det meiner me at me jobbar for at alle elevar skal få seg eit fagbrev eller ei utdanning slik at dei får seg jobbar som gjer at dei får gode og meiningsfulle liv.

Me lagar utviklingsplan for kvart skuleår. Mange av måla og tiltaka blir vidareført frå år til år, alt etter kva me kjem fram til i evalueringa. 

Utviklingsplanen vert laga i personalet etter at me analyserer det me har av resultat og set dette i system. Satsinga dette året er lesing.