Meny
Velg trinn/seksjon Framside
Utviklingsplan

Me lagar utviklingsplan for kvart skuleår. Mange av måla og tiltaka blir vidareført frå år til år, alt etter kva me kjem fram til i evalueringa. 

Utviklingsplanen vert laga i personalet etter at me analyserer det me har av resultat og set dette i system. Satsinga dette året er lesing.