Meny
Velg trinn/seksjon Framside
9. trinn

Monica Penne Norheim
Avdelingsleiar
51 77 64 42
Siv-Merethe Enge
Kontaktlærar 9A
Faglærar: norsk , engelsk, K&H, olweus
51 77 64 49
Håkon Haugenes Rake
Kontaktlærar 9A
51 77 64 49
Anna Magnussen Vik
Kontaktlærar 9B
Faglærar: kroppsøving, musikk, samfunnsfag
51 77 64 49
Anne Marie Jåtten
Kontaktlærar 9B
51 77 64 49
Karen Hognestad Liland
Kontaktlærar 9C
Faglærar: norsk, krle, samfunnsfag
51 77 64 49
Pål Endre Oftedal
Kontaktlærar 9C
Faglærar: kroppsøving, samfunnsfag, krle
51 77 64 49
Charlotte Gaarder
Kontaktlærar 9D
Faglærar: norsk, olweus, musikk
51 77 64 49
Jonas Aarrestad Trodahl
Kontaktlærar 9D
Faglærar: naturfag, kroppsøving, krle
51 77 64 49
Arnt Helge Esaiassen
Faglærar: matematikk, naturfag
51 77 64 49
Kristine Nesse
Spesialpedagog
Faglærar: fransk
51 77 64 49
Hilde Jorunn Arnø Vetrhus
Faglærar: matte, SNO, tysk
51 77 64 49
Brit Kristine Wiig
Miljøterapeut
51 77 64 49
Lise Espeland Særheim
Miljøpersonell
51 77 64 49
Nadja Lode
Sosialpedagogisk ressursperson
51 77 64 49
Mari Vigre
Miljøveileder
51 77 64 49
Renate Odland
Miljøpersonell
51 77 64 49
Erling Knutzen
Rådgjevar
51776445